خانه » آرشیو نویسنده: محمد عارف منصوری (برگه 5)

آرشیو نویسنده: محمد عارف منصوری

از بدویت به مدنیت؛ ادغام مناطق قبیله‌ای با ایالت خیبر پختونخواه

قبائل پشتون آنسوى دیورند بعد از ١۵٠ سال با بدویت وداع گفته، به مدنیت رو آوردند. پارلمان پاکستان امروز طرح ...

ادامه مطلب »

ابعاد استخباراتى جنگ فراه

بدون شک جنگ در فراه را نمیتوان صرفاً به حملات متعارف مخالفان بر یک ولایت تحت اداره دولت افغانستان تلقى ...

ادامه مطلب »

ما دقیقاً چه مى خواهیم ؟

با اوج گرفتن اختلاف نظر در مورد مشخصات درج شده در شناسنامه هاى برقى، ابراز نظر هاى مختلفى از سوى ...

ادامه مطلب »

از افتخار تا توجیه گرى !

قانونى که زمانى به نقش آفرینى در توافقات بن افتخار مى نمود، حالا در پى توجیه اشتباهاتى است که بطور ...

ادامه مطلب »

چرا در انتخابات شرکت کنیم ؟

ثبت نام کنید، کارت رأیدهى بگیرید و در انتخابات شرکت نمائید. این جمله ایست که با آغاز پروسه ثبت نام ...

ادامه مطلب »

رویکرد منافقانه پاکستان به افغانستان ؟

پاکستان از بدو تأسیس اش، روابط پرتنشى با افغانستان داشته. هرچند برخى از تحلیلگران موضوع دیورند را عامل اصلى وخامت ...

ادامه مطلب »

کتاب مقدس فاشیزم یا مانیفست قبیلوى!

جابجایى مجدد ناقلین، از کتاب دویمه سقاوى تا طرح شهرک سازى حکمتیار ! از منابع معتبر حزب اسلامى اطلاعاتى منتشر ...

ادامه مطلب »

فرآیند خودکامگى در نظام هاى ایدیالوژیک

امروز پوتین براى چهارمین دوره ى متوالى و براى شش سال آینده در رهبرى روسیه ابقاء شد. در جریان همین ...

ادامه مطلب »

نیم نگاهى به نوروز در پرتو قرآن

هر ساله با فرا رسیدن نوروز، بحث حلال و حرام بودن آن در میان موافقان و مخالفانش داغ میشود. و ...

ادامه مطلب »

نگاه قومى به قضایاى ملى و نگرش بدوى به پدیده هاى مدرن و مدنى

اشرف غنى طرح صلح درون قبیله ى اش را در نشست کابل نه بر مبناى منافع و مصالح ملى بلکه از منظر سودجویى هاى سیاسى و قومى ارائه نمود. بطور کل یکى از معضلات اصلى کشور ما رویکرد قومى سردمداران پشتون به قضایاى ملى و بین المللى است. و به همین دلیل است که هیچوقت ازپتانسیل ملى در جهت رسیدن به اهداف شان استفاده ننموده و توفیقى هم در هیچ زمینه نداشته اند. طور مثال، نگاه قومى به موضوع دیورند و برجسته کردن اینکه لر او بر یودى یا اینکه خط دیورند از روى سینه ى قوم پشتون گذشته آنرا نه بعنوان داعیه ى ملى بلکه در سطح یک مشکل قومى پشتونها تنزل بخشیده و این نوع نگرش باعث گردیده تا سایر اقوام خود را در آن سهیم و ذیحق ندانسته ،نه تنها خواهان آن نباشند بلکه شدیداً با الحاق آن هم مخالفت نمایند. که در سالهاى اخیر بطور شفاف مطرح گردیده. مزید بر آن، یگانه علت ایکه، افغانستان در دوره ى پساطالبان نتوانست ازفرصت هاى طلایى حضور جامعه ى جهانى بهره ى کافى را در جهت رشد، انکشاف و شگوفایى ببرد. بازهم نگرش بدوى و بومى به پدیده هاى مدرن ومدنى ومخالفت با ساز وکار هاى یک جامعه ى باز، مردم سالار و انسانى ایکه زمینه ى مشارک همه را فراهم نماید بود که از  همان آغاز توافقات بن،موضوع حق انحصارى زعامت پشتونها مطرح شد. در حالیکه حمایت جهان و انعطاف سایر اقوام در جهت عبور از بحران و رفتن به ثبات، رفاه و ترقى بود. نخبه گان پشتون در پى احیاء و اعاده ى حاکمیت سنتى شان بودند که این رویکرد عقبگرایانه و قوم محور نیل به اهداف بلند ملى را عقیم ساختکه تا هنوز در بحران دست و پا مى زنیم. تئوریسن هاى قبیله گرا، با برداشتن سود اندکى از تسلیم شدن رهبر حزب اسلامى به ارگ، چنان محاسبه نموده اند که شورشگرى در جغرافیاى پشتون نه تنها روند تثبیت حاکمیت سنتى پشتونها را بطى ساخته بلکه فرصت هاى مناسب را براى سایر اقوام در جهت ایفاى نقش پررنگ در عرصه هاى ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com