خانه » آرشیو نویسنده: محمد عارف منصوری (برگه 6)

آرشیو نویسنده: محمد عارف منصوری

نگاه قومى به قضایاى ملى و نگرش بدوى به پدیده هاى مدرن و مدنى

اشرف غنى طرح صلح درون قبیله ى اش را در نشست کابل نه بر مبناى منافع و مصالح ملى بلکه از منظر سودجویى هاى سیاسى و قومى ارائه نمود. بطور کل یکى از معضلات اصلى کشور ما رویکرد قومى سردمداران پشتون به قضایاى ملى و بین المللى است. و به همین دلیل است که هیچوقت ازپتانسیل ملى در جهت رسیدن به اهداف شان استفاده ننموده و توفیقى هم در هیچ زمینه نداشته اند. طور مثال، نگاه قومى به موضوع دیورند و برجسته کردن اینکه لر او بر یودى یا اینکه خط دیورند از روى سینه ى قوم پشتون گذشته آنرا نه بعنوان داعیه ى ملى بلکه در سطح یک مشکل قومى پشتونها تنزل بخشیده و این نوع نگرش باعث گردیده تا سایر اقوام خود را در آن سهیم و ذیحق ندانسته ،نه تنها خواهان آن نباشند بلکه شدیداً با الحاق آن هم مخالفت نمایند. که در سالهاى اخیر بطور شفاف مطرح گردیده. مزید بر آن، یگانه علت ایکه، افغانستان در دوره ى پساطالبان نتوانست ازفرصت هاى طلایى حضور جامعه ى جهانى بهره ى کافى را در جهت رشد، انکشاف و شگوفایى ببرد. بازهم نگرش بدوى و بومى به پدیده هاى مدرن ومدنى ومخالفت با ساز وکار هاى یک جامعه ى باز، مردم سالار و انسانى ایکه زمینه ى مشارک همه را فراهم نماید بود که از  همان آغاز توافقات بن،موضوع حق انحصارى زعامت پشتونها مطرح شد. در حالیکه حمایت جهان و انعطاف سایر اقوام در جهت عبور از بحران و رفتن به ثبات، رفاه و ترقى بود. نخبه گان پشتون در پى احیاء و اعاده ى حاکمیت سنتى شان بودند که این رویکرد عقبگرایانه و قوم محور نیل به اهداف بلند ملى را عقیم ساختکه تا هنوز در بحران دست و پا مى زنیم. تئوریسن هاى قبیله گرا، با برداشتن سود اندکى از تسلیم شدن رهبر حزب اسلامى به ارگ، چنان محاسبه نموده اند که شورشگرى در جغرافیاى پشتون نه تنها روند تثبیت حاکمیت سنتى پشتونها را بطى ساخته بلکه فرصت هاى مناسب را براى سایر اقوام در جهت ایفاى نقش پررنگ در عرصه هاى ...

ادامه مطلب »

نشست کابل و مذاکرات امریکا با طالبان

در حالیکه حکومت وحدت ملى امروز میزبان نماینده گان ٢۵ کشور و سازمان هاى ذینفوذ و تأثیر گذار بر اوضاع ...

ادامه مطلب »

تاپى، دستآورد اقتصادى یا تبلیغات سیاسى

با افتتاح پروژه ى تاپى توسط سران چهار کشور ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هندوستان در هرات، موجى از تبلیغات و ...

ادامه مطلب »

تظاهرات پشتونهاى پاکستان و خوشبینى تاجیکهاى افغانستان

از چند روز بدینسو پشتونهاى ایالت خیبر پختونخواه علیه دولت مرکزى پاکستان دست به تظاهرات اعتراض آمیز و گسترده ى ...

ادامه مطلب »

رویکرد فاشیستى ‘برادر بزرگ’

  اگر ریشه ى بحران چندین ساله ى کشور خود را بررسى نمائیم، دقیقاً به مایه و سنگپایه اساسى آن ...

ادامه مطلب »

اجلاس بزرگ قندهار

قرار است  قندهار در روزهاى پنجشنبه، جمعه و شنبه، میزبان نشست سه روزه ى مخالفان و منتقدان سیاسى حکومت وحدت ...

ادامه مطلب »

رؤیاى حکمتیار و واقعیت افغانستان

قرار است فردا چهارشنبه ١٧ عقرب جلسه شوراى مرکزى حزب اسلامى در خیمه لویه جرگه برگزار گردد. این دومین قدرت ...

ادامه مطلب »

بى نیازى از پاکستان به قیمت نیازمندى به هند و ایران

اشرف غنى در سفرش به هند و با اشاره به دهلیز هوایى میان دهلى و کابل، با کنایه ى سیاسى ...

ادامه مطلب »

جایگاه افغانستان در سازشها و کشمکشهاى منطقه و جهان

یکى از مشکلات بنیادین امروز ما عدم اجماع و اتفاق نظر رهبران سیاسى کشور در موضوعات کلان  بویژه سیاست خارجى ...

ادامه مطلب »

صف بندى هاى احتمالى براى انتخابات بعدى

مقدمات انتخابات بعدى که تصور مى رود یکى از پرچالش ترین دوره هاى انتخاباتى در کشور باشد، از همین حالا ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com