خانه » آرشیو نویسنده: محمد عارف منصوری (برگه 7)

آرشیو نویسنده: محمد عارف منصوری

تابوى زعامت قومى

حاکمیت سیاسى پشتون‌ها در ٢٧٠ سال اخیر هم براى نخبه‌گان سیاسى پشتون و هم براى سایر ملیت‌ها در افغانستان به ...

ادامه مطلب »

افغانستان در آستانه ى فرو رفتن در بحران عمیق

تجربه ى تاریخى نشان داده است که اکثر کشور هاى پسا بحران با همبستگى ملى دو باره روى پاى خود ...

ادامه مطلب »

نگاه کرسى محور جمعیت اسلامى

موضعگیرى هاى اخیر جمعیت اسلامى در قبال قضایاى جارى کشور، واضح ساخت که وارث نه تنها یک جریان سیاسى ایکه ...

ادامه مطلب »

حنیف اتمر کیست و دنبال چیست؟

 او با چشمان نافذ، چهره‌ى آرام و خونسرد، کم حرف مى زند اما شمرده و دقیق. کمتر در رسانه‌ها ظاهر ...

ادامه مطلب »

چرا حکمتیار از نظر من مردود است؟

شاید حکمتیار را بتوان مسن ترین و کارکشته ترین سیاست پیشه ى فعال در افغانستان دانست. او حداقل چهل سال ...

ادامه مطلب »

جمعیت اسلامى و چالشهاى موجود

جمعیت اسلامى یک از نیرومند ترین جریانات سیاسى و نظامى کشور با قاعده وسیع و مستحکم اجتماعى است که در ...

ادامه مطلب »

کارنامه امیر حزب اسلامى

 گلبدین حکمتیار امیر حزب اسلامى که اسمش در سال ٢٠٠٣ درج لست تحریم هاى سازمان ملل شده بود. بعد از ...

ادامه مطلب »

هفت و هشت ثور در پسمنظر تاریخ

باز هم در آستانه هفت و هشت ثور قرار داریم. روز تجلیل ها و تقبیح ها. روز روایت هاى متفاوت. ...

ادامه مطلب »

پیام و هشدار دلسوزانه

آقاى امرالله صالح، شما اشتباه نمودید ! شما با قبول مسئولیت خطیر ایجاد اصلاحات در سکتور به فساد آلوده ى ...

ادامه مطلب »

ژاژخایى مهره ى سوخته و اجیر رانده شده

حامد کرزى حمله ى امریکا به مواضع داعش در آچین ننگرهار را شدیداً تقبیح نمود. او گفت امریکا نه تنها ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com