خانه » آرشیو نویسنده: محمد عارف منصوری (برگه 8)

آرشیو نویسنده: محمد عارف منصوری

امریکا قوى ترین بم غیر هسته ى را در افغانستان استعمال نمود

پنتاگون وزارت دفاع امریکا ساعاتى قبل اعلام نمود که: امریکا قوى ترین اسلحه غیر هسته ى خود را بنام مخفف ...

ادامه مطلب »

رهبران خائن و عوام جاهل

اوریانا فالاچى، خبرنگار برجسته ایتالیایى، از وینستون چرچیل سوال می‌کند: آقاى نخست‌وزیر، شما چرا براى ایجاد یک دولت استعمارى و ...

ادامه مطلب »

ما کیستیم ؟ و اینجا کجاست ؟

در حالیکه جهان بسوى جهانى شدن میرود. و با فرو ریختن مرز ها و محدودیت ها در عرصه هاى مختلف، ...

ادامه مطلب »

خطاب به روشنفکران پشتون

اینکه پشتونها یکى از اقوام و اقلیت هاى شریف این سرزمین اند، شکى وجود ندارد. تردیدى هم نیست که با ...

ادامه مطلب »

چرا رهبران چپ بعد از شکست شان، در سکوت مرگبار فرو رفتند

معمول است اینکه رهبران سیاسى، بعد از فراغت از مسئولیت هاى حزبى و سبکدوش شدن از مقامات رسمى، به بازنگرى ...

ادامه مطلب »

اشرف غنی؛ یک رئیس جمهوری قومگرا یا وطن‌دوست؟

دانشمندان علوم سیاسى بدین باورند که پنجاه در صد شناخت از دشمن، نصف پیروزیست. صد در صد شناخت کل پیروزى ...

ادامه مطلب »

بایگانى شدن دوستم در آرشیف تاریخ

رولا غنى یا بقول اشرف غنى، بى بى گل به روزنامه ى تایمز لندن گفته است که قانون بالاى دوستم ...

ادامه مطلب »

تفکیک پشتون و طالب

یکى از مشکلات عمده ایکه از بدو پیدایش طالبان در صحنه آشفته سیاسى افغانستان بر سایر معضلات این کشور افزوده ...

ادامه مطلب »

٢۶ دلو، فصلى ماندگار در حافظه ى تاریخ

صفحات خونرنگ تاریخ حماسى کشور عزیز ما، مملو از فراز هاى غرور آفرینى است که نقطه اوج ایثار و رشادت ...

ادامه مطلب »

جمعیت اسلامى از فراز تا فرود

جمعیت اسلامى جریان نیرومند سیاسى کشور است که با کار نامه ى درخشان، فراز هاى مبارزاتى دشوارى را در بستر ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com