خبر و دیدگاه

پیام و هشدار دلسوزانه

آقاى امرالله صالح، شما اشتباه نمودید !
شما با قبول مسئولیت خطیر ایجاد اصلاحات در سکتور به فساد آلوده ى دفاعى و امنیتى کشور که صلاحیت و اسقلال عمل لازم را در زمینه ندارید. خویش را با چالش بزرگى مواجه نمودید.
انور الحق احدى در صفحه اش نوشته است که من به رئیس جمهور مشوره دادم تا با جذب مهره هاى درشت تیم اصلاحات و همگرایى ( امرالله صالح، قانونى …) نه تنها تیم رقیب را تضعیف نماید بلکه کدر هاى ورزیده ى آنرا مهار نماید.
شما با پیوستن تان به یک نظام در حال نزع، نه تنها اعتبار خود را زیر سوال بردید بلکه عملاً، تحقق توطئه قبیله گرایان را تسهیل نمودید. شاید در اول بگرمى استقبال شوید و جدى گرفته شوید. اما بدون شک آنها اجازه نخواهند داد شما بدرخشید و مطرح باشید. شما را با چالشهاى فراوان مواجه خواهند نمود تا یا حاضر به استعفاء شوید، یا بدون صلاحیت به سمت میان تهى و تشریفاتى چون احمد ضیاء مسعود دلخوش نمائید. و این واقعیت ایست که با رئیس تیم اصلاحات نیز صورت گرفته است.
نخست اینکه وزارت شما نقش همآهنگ کننده وزارت هاى دفاع، داخله و ریاست امنیت و جایگاه مشورتى براى ریاست جمهورى را دارد. نه نقش اجرایى و تصمیگیرنده.
ثانیاً شما نه تنها امکانات تانرا از مشاوریت امنیت ملى بدست مى آورید بلکه زیر مجموعه ى آن اداره هستید.
ثالثاً در موجودیت لودین بعنوان مشاور ارشد امنیتى رئیس جمهور که تازه تقرر حاصل نموده است، تصور مى کنید، آزادى عمل دارید؟
رابعاً شما با همه ى توانایى هاى تان یک فرد هستید که با یک مجموعه ى منسجم و هدفمند حریص، تمامیت خواه مواجه هستید. و نتیجه از قبل معلوم و مشخص است.
خامساً میان صلاحیت هاى شما و وزراى دفاع، داخله و رئیس امنیت از یک سو و با مشاور ارشد امنیتى رئیس جمهور از سویى دیگر بویژه با خود سر قوماندان اعلى مرز معین و مشخص ترسیم نشده و تداخل کارى وجود دارد که اصطکاک آور و بحران زاست.
آقاى صالح !
در سالهاى اخیر شما بعنوان اپوزیسیون نظام خوبتر تبارز نمودید. تماسهاى گسترده ى داخلى و خارجى تان، تحرک و پشتکار تان، موضعگیرى هاى شفاف و قاطع تان و آماده گى تان براى ایفاى نقش مثبت و فعال در داخل کشور، بارقه ى امید را در دل برخى از جمله جوانان ایجاد نمود که مشغله ها و مصروفیت هاى رسمى تان این مجال را در آینده از شما خواهد گرفت.
از آنجائیکه شما اکنون سوار کشتى شکسته ى حکومت وحدت ملى هستید، بالتبع شریک اشتباهات و خطاهاى آنها نیز در آینده محسوب خواهید شد. و این شما را در موقعیتى قرار میدهد که یا در افکار عمومى محکومیت را بپذیرید و یا حرفى بزنید که خریدار و اعتبار نداشته باشد.
تا اکنون شما حلقه ى آخر توطئه ى زنجیره ى مهار و تضعیف نخبه گانى هستید که دوستم، عطاء محمد نور قبل از شما به این سرنوشت مواجه شده اند. شما با پیوستن به تیم قبیله گرا، شانس و امکان بازیگر فعالى را در انتخابات پر چالش آینده از دست دادید.
با در نظر داشت موارد بالا و ده ها مورد دیگر که مطرح کردنش از حوصله ى این پنجره خارج است، در تقبل این سمت تشریفاتى اما پر دردسر، اشتباه نمودید.
رویهمرفته،  آرزو دارم،  من در اشتباه باشم و شما با موفقیت قرین باشید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا