خانه » آرشیو نویسنده: محمد عارف منصوری

آرشیو نویسنده: محمد عارف منصوری

وصیت نامه لیونى باباى فرارى

چرخ بالِ مرا سوى بخارا نبرید! گر خوست نه، پس دوبى زیبا ببرید یا بوت مرا ز دلکشا باز آرید ...

ادامه مطلب »

تئورى دومینو!

(نفاق و شیطنت ارگ و اپوزیسیون در پروژه صلح ) همانگونه سالهاست سرنوشت کشور و مردم ما، گروگان مافیاى سیاسى ...

ادامه مطلب »

پاکستان و هند ( دشمنِ نزدیک و دوستِ دور )

از زمانى که سیطره استعمارى بریتانیا از شبه قاره هند برچیده شد و متعاقب آن دو کشور متخاصم هند و ...

ادامه مطلب »

طالبان چرا علماى دینى را هدف قرار میدهند

طالب که آمیزه ى از قرائت متحجرانه دینى و نگرش تعصب آلود قومى با چاشنى بدویت است، مولود نامشروعِ دستگاه ...

ادامه مطلب »

تدبیر اختیارى یا تقدیر اجبارى

  افغانستان کشوریست، با بافت نامتجانس قومى، زبانى، مذهبى که در سالهاى اخیر بُعد اختلاف سیاسى هم به آن افزوده ...

ادامه مطلب »

شُغلِ جدیدِ چترى بردارى بر سر مقامات!

( وفاى به عهد رئیس جمهور، مبنى بر ایجاد اشتغال ) اگر یاد تان نرفته باشد، یک ماه قبل، رئیس ...

ادامه مطلب »

اگر دو تیم به توافق نرسند، گزینه دیگر چیست؟

  چنان که معلوم است، تیم ثبات در اختلاف نظر درونگروهى خویش مى جوشند و توافق نظر چندانى با هم ...

ادامه مطلب »

معضل اصلى چیست و مقصر کیست ؟

  در فرآیند مضحکه ى بنام انتخابات، بحران پیچیده ى خلق شده که هم مایه نومیدى داخلى و هم باعث ...

ادامه مطلب »

آیا تجربه تلخِ بعد از بُن کافى نیست

( اعتماد نکنید، کوتاه نیآئید و بر مواضع تان پافشارید) با سقوط طالبان در ٢٠٠١، سران داخلى و رهبران جهادى ...

ادامه مطلب »

چه خواهد شد ؟

  این روز ها در ذهن همه این سئوال مطرح است که : چه خواهد شد؟ – ترامپ که در ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com