خانه » آرشیو نویسنده: محمد عارف منصوری (برگه 2)

آرشیو نویسنده: محمد عارف منصوری

افغانستان آبستن بحران ناشى از انتخابات و مذاکرات

  نزدیک شدن دیدگاه هاى امریکا و طالبان و شمارش معکوس نتایج انتخابات، یکبار دیگر اوضاع مبهم سیاسى کشور را ...

ادامه مطلب »

در انتهاى جاده بُن بست

  گویند روزى عبدالرحمن خان، آن حاکم ظالم و جبار، در باغى نشسته بود. روز به آخر رسید و نزدیک ...

ادامه مطلب »

عقبگرد نامؤجه و مرموز

  کنش ها و واکنش هاى سیاسى چند سال اخیر داکتر عبدالله، از او تصویرى بعنوان سیاستمدار عاطفى، مدنى، قهروک ...

ادامه مطلب »

خُبث طینت قبیله سالاران

لاله این چمن آلوده ى رنگ است هنوز سپر از دست مینداز که جنگ است هنوز ای که آسوده نشینی ...

ادامه مطلب »

احمدشاه ابدالى

امپراطور یا غارتگر ؟ هر چند سینماگران هندى دوسال قبل اقدام به ساخت فلم پانى پت نمودند. اما مردم بى ...

ادامه مطلب »

قدرت و نگاه هاى متفاوت به آن

در طول تاریخ بشر، قدرت و نگرشِ به آن، مایه و سنگپایه تحولات اجتماعى محسوب شده. با پیچیده شدن مناسبات ...

ادامه مطلب »

اسلام و حکومتدارى

با گسترش جوامع انسانى و بهم تنیده شدن روابط انسانها، مقوله ى حکومت، شکل و ساختار آن و اینکه چه ...

ادامه مطلب »

معلم ایماندارى، استقلال طلبى و آزادیخواهى

جفا و بى انصافى خواهد بود که در این روز خجسته و فرخنده از آموزگار بزرگ جهاد و مقاومت یادى ...

ادامه مطلب »

سیماى واقعى مسعود

شهید احمدشاه مسعود از زمره شخصیت هائیست که با درنظر داشت کارنامه ى منحصر به فردش، همواره در معرض تجلیل ...

ادامه مطلب »

تجلیل از استقلال در اوج اسارت

( ٢٨ اسد، حلقه ى دیگرى از جعلیات زنجیره ى تاریخ کشور ما ) حاکم اجیر و وابسته ارگ، امروز ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com