خانه » آرشیو نویسنده: محمد عارف منصوری (برگه 3)

آرشیو نویسنده: محمد عارف منصوری

رؤیاى شیرین صلح و واقعیت تلخ جنگ

علیرغم آرزوى مردم ما براى تحقق صلح، واقعیت جنگ کماکان در کشور ما جریان دارد. اخیراً تلاشهاى فشرده و پیگیرى ...

ادامه مطلب »

سخنى با احمد مسعود

تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی (هشدار دلسوزانه و مشوره خیراندیشانه)   ...

ادامه مطلب »

٢۶ سرطان ١٣۵٢_ سقوط سلطنت شاهى و ظهور جمهوریت خاندانى

۴۶ سال قبل از امروز، تحولى در کشور ما رخ داد که اثرات مثبت و منفى آن تا کنون بر ...

ادامه مطلب »

ما چرا و بخاطر چه قربانى میدهیم ؟

چقدر گریه توان کرد، در این غم بدو چشم کاش سر تا قدمم، دیده گریان بودى   خبر شهادت فرمانده ...

ادامه مطلب »

نگرانى دختر روسى از ایزار بندِ طالب و پاسخ حامد کرزى به آن

دختر روس : اى حامدِ مدارى، جاسوس روس و ایران بگشاى مشکلم را، زیرا که نیست دندان در جوفِ لِنگ ...

ادامه مطلب »

سیاست استعمارى قبیله گرایان

( فیلِ در گِل مانده را، شاه فیل مى باید کشید ) هر چند از نقطه نظر علم روانشناسى، زنان ...

ادامه مطلب »

قحط الرجال در ریاست پارلمان

از پیامبر عزیز اسلام روایت شده است که در آخر الزمان، خداوند علم را قبض نمى نماید. بلکه علما را ...

ادامه مطلب »

روح ماکیاولى در کالبد اشرف غنى

ماکیاولی زمانی می‌زیست که ایتالیا مشابه اوضاع کنونى کشور ما دستخوش آشفتگی‌های گسترده ى بود. این آشفتگی‌ها جنبه‌های اجتماعی و ...

ادامه مطلب »

صلح ! داعیه برحقى که از آن باطلى را مى جویند

  افغانستان کشوریست که موازى با واقعیت جنگ افروزى، ادعاى کاذب صلح خواهى نیز از سوى جناحهاى مختلف جنگى در ...

ادامه مطلب »

رؤیاى شیرین صلح و واقعیت تلخ جنگ !

علیرغم آرزوى مردم ما براى تحقق صلح، واقعیت جنگ کماکان در کشور ما جریان دارد. اخیراً تلاشهاى فشرده و پیگیرى ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com