خانه » طنز » شُغلِ جدیدِ چترى بردارى بر سر مقامات!

شُغلِ جدیدِ چترى بردارى بر سر مقامات!

( وفاى به عهد رئیس جمهور، مبنى بر ایجاد اشتغال )

اگر یاد تان نرفته باشد، یک ماه قبل، رئیس جمهور در شوراى وزیران گفته بود که به ادارات مربوطه هدایت داده ام تا چهل هزار شعل جدید براى بیکاران ایجاد نمایند.

به تأسى از این حکم جناب ایشان، چهل هزار شغل جدید بنام (مامور چترى بردار ) در بست خارجِ رتبه ایجاد شده، تا بیکاران خوش تیپ و بلند قامت را که هم سیماى ظاهرى شان به شأن مقامات، پسندیده باشد و هم قد شان بلند تر از دولتمردان باشد، استخدام نمایند، تا چترى را در ارتفاع مناسب از سر عالى رتبه ها حفظ نمایند.

این بخت برگشته گان، مؤظف اند تا در سرماى سوزان، مانع بارش برف و باران و در گرماى تموز، مانع تابش آفتاب و اشعه هاى ماوراى بنفش که باعث بوجود آمدن چین و چروک در صورت زیباى مقامات میشود، جلوگیرى کنند.

 

از آنجائیکه شایعات سرچوک مبنى بر فروافتادن شهاب سنگى از مریخ به زمین شنیده میشود، که احتمالاً بدلیل اوج فساد ادارى، در افغانستان به زمین اصابت خواهد نمود، بانوى اول کشور با یک شرکت لبنانى قرارداد بسته است تا چهل هزار چترى زره را براى مقامات عالیرتبه افغانستان، اعم از وزیر و وکیل و سناتور و رئیس و جنرال و شاروال، تهیه و بدسترس ارگ قرار دهد.

مقام ریاست جمهورى به وزارت هاى کار و امور اجتماعى و مالیه دستور داده تا مامورین مذکور را بدون معاش و امتیازات استخدام نمایند. زیرا آنها از برکت همراهى مقامات در زمستان از باران رحمت الهى و در تابستان از ویتامین D کافى بطور مجانى مستفید میشوند که سایر هموطنان از آن میزان، محروم اند.

ضمناً مامورین مذکور از امتیاز تقاعدى هم محروم اند. زیرا در اثر سالها بودن با مقامات، در سطح جامعه اعتبار و پرستیژ اجتماعى کسب نموده که براى هفت پُشت شان کافى و شافى است.

از واجدین شرایط بطور یومیه، تست کرونا گرفته شده، بطور ماهیانه چک آپ عمومى میشوند تا ناقل امراض سارى به بزرگواران نباشند.

شایقین و علاقمندان بیکار!
تا دیر نشده، بشتابید که بست ها کم و متقاضیان بسیار اند.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com