خانه » فرهنگ و هنر (برگه 35)

فرهنگ و هنر

نوروز در شعر سخنوران پارسی

  “نوروز”، به مثابه ی مهم ترین جشن آریایی، در تاریخ فرهنگی آریاییان پیشینه ی کهن دارد. برگزاری این جشن ...

ادامه مطلب »

برگزاری جشن نوروز، همزمان با مراسم تاج پوشی “جمشید” است

  “نوروز” پیشینه ی کهن در سرزمین ما دارد و تأریخ این رسم باستان به روزگاران دور می رسد. با توجه ...

ادامه مطلب »

‘از هوش بهره نیست کسی را که مست نیست’

  “جمعیت حواس در آغوش بی خودی ست از هوش بهره نیست کسی را که مست نیست”  تعبیر” جمعیت حواس ...

ادامه مطلب »

سه توجیه از سه بیت بیدل

  پیش نوشت: “بیدل”، شاعریست کلیشه زدا که در کاربرد قرینه های مفهومی در یک بیت (وسپس در ساختار مجموعی ...

ادامه مطلب »

چرا تعارض بین دو زبان فارسی دری و پشتو؟

  اما چیزی را که من در یافته های شخصی ام از تجربه عمرم آموخته ام این  است که دو ...

ادامه مطلب »

عوامل سانسور و خودسانسوری

  “سانسور” و”خودسانسوری” درکار رسانه ها، از چالش های مهمی است که هراز گاهی روند کارهای رسانه یی را با ...

ادامه مطلب »

تیپ فرهنگی افغانستان چیست؟

  آنچه به منظور شناخت یک جامعه ضرور است، مطالعه نحو زندگی روزمره، رسوم و عنعنات، اعتقادات، جهان بینی و ...

ادامه مطلب »

یاد داشتهایی در املای چند واژه

  آنچه مرا واداشت تا در این گفتمان، بیایستم آنست که میبینم برخی از جوانان در رسانه ها چه چاپی، ...

ادامه مطلب »

سیاسی گری در شعر

  شعر، برآیند هنرمندانه ی احساس است که در ترازوی نقد وبررسی، نخست با ویژه گی هنری سنجیده می شود؛ اما ...

ادامه مطلب »

بررسی ادعاهای آقای “سرلوچ مراد زی” در روشنائی حقایق زنده

  چندی قبل آقای سرلوچ مرادزی یکی از خلقیهای متعصب شهر استوکهولم سوئد طی یک واکنش هستریک و احساساتی در ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com