خانه » فرهنگ و هنر (برگه 31)

فرهنگ و هنر

امروز زندگی را آغاز کن

  به آرامی آغاز به مردن می‌کنیاگر سفر نکنی،اگر کتابی نخوانی،اگر به اصوات زندگی گوش ندهی،اگر از خودت قدردانی نکنی. ...

ادامه مطلب »

در پشت آیینه تجدید نوی و کهنه گی در اندیشه بیدل

نوی بیدل از ساز امکان  نرفت            نشد  کهنه  تجدید  ایجاد ها بیدل در خوان  آفتاب ...

ادامه مطلب »

دردهای من نهفتنی است

دردهای منجامه نیستندتا ز تن در آورمچامه و چکامه نیستندتا به رشته‌ی سخن درآورمنعره نیستندتا ز نای جان بر آورم ...

ادامه مطلب »

حملۀ پاییز

خنجر کند جهان بـر سـر ما تیز شده است نعل خربازچنین قاتل و خونریز شده است کس نـدانسـت بـه میدان، ...

ادامه مطلب »

خیال من یقین من

خیــــال مــن یقیــن مــــن جنــاب کفــر و دیــن مـــن بهشت هفتمیـــــن مـــــــن دیــــار نــازنیــــن مــــــن کـــوه و کمـــر غلام شـان ...

ادامه مطلب »

برف و حاکمان عصر توحش!

برف سپید جامه، دگربار بربام خانه ها ، چو کبوتر ، نشسته است!  تهمینه، کودک همسایه بر تپه های  برفی، ...

ادامه مطلب »

من لاله ی آزادم

من لاله ی آزادم، خود رویم و خود بویم در دشت مکان دارم، هم فطرت آهویم آبم نم باران است، ...

ادامه مطلب »

بیدل آیینه پرداز و صورتگر بی بدیل

اعتراف باید کرد که  حضرت ابوالمعانی  بیدل، امیر خسرو دهلوی (بلخی) وسلطان  عرفان  هندوستان  شیخ  حسن  سنجری، مثلث بالقّوه  ای  ...

ادامه مطلب »

من یاغیم دیگر

  بر لبانم غنچه لبخند پژمرده است نغمه ام دلگیر و افسرده است نه سرودی، نه سروری نه هم آوازی ...

ادامه مطلب »

افسانه ی تعهد

عصر بعد از ظهرِشانزدهم ماه دسامبر ۲۰۰۳ میلادی در دفتر مجله ی Missives بودم. در جریان گفت و شنید ها، ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com