خانه » فرهنگ و هنر (برگه 30)

فرهنگ و هنر

نوشته‌ی که نمی خواستم بنویسم

تصمیمی نداشتم تا آنچه را بنگارم که ممکن است پیوندی را از میان بر دارد، دلی را بیازارد و دوستی ...

ادامه مطلب »

زبان و هویت

زبان، باز گوکننده ی هویت انسان و جامعه ی منوط به وی است. مناسبات اجتماعی ،فرهنگی وسیاسی انسان که به ...

ادامه مطلب »

پای کثیف تعصب، به سرزمین مقدس هنر نیز رسید

نشانه های از فرهنگ ستیزی توأم با تعصب و تبعیض در متن جغرافیای امروزی افغانستان و حوزه ی تمدنی خراسان ...

ادامه مطلب »

نقش استعمار در ناتوان کردن زبان و فرهنگ پارسی در دو سده ی گذشته

هر چند مسأله استعمار مطلبی آنقدر ها تازه نیست، جنبه های سیاسی و اقتصادی تسلط استعماری به دقت و بار ...

ادامه مطلب »

فلسفه باوری در ادبیات

فلسفه درذرات هرپدیده ای حضور دارد ، چه این پدیده ها محض علمی باشند وچه هم محض هنری؛اما مهم کشف ...

ادامه مطلب »

من از دهکده ی نبرد ستیز هستم

من از دهکده ی نبرد ستیز هستم ما نیم قرن جنگیدیم، برای پایان نبرد ها ما در روزگار این خاک ...

ادامه مطلب »

از غرق کردن کتابهای پارسی درآب هیرمند، تا ترور شخصیتی نویسندگان “زبان پارسی”

بی بی سی خبر داد که یک محموله ۲۵ تنی کتابهای فارسی نویسندگان تبعید شده افغانستانی درایران که بوسیله ابراهیم ...

ادامه مطلب »

زبان و ادبیات مشترک میراث گرانبهاء نیاکان ما است

زبان و ادبیات مشترک ما میراث گرانبهائی است که محصول تفکر و اندیشه مجموع کسانی است که در طول قرن ...

ادامه مطلب »

درسیه شام جفأ

به مناسبت شام ِترور دشمنانۀ احمدشاه مسعود   زدل آزرده ترین شام هنوزم یاد است نرود ازیادم ، نرود یاد ...

ادامه مطلب »

وحدت ملی: کتاب ستیزی و بدویت قبیلوی؟

اخیراً مقامهای محلی ولایت نیمروز، هزاران جلد کتابی که توسط ابراهیم شریعتی، تنها ناشر حرفه ای وفعال افغان، از ایران ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com