خانه » فرهنگ و هنر (برگه 30)

فرهنگ و هنر

عاشقانه‌های “قهار عاصی “‌ از دیدگاه “کاظم کاظمی”

  هفتم مهر/میزان، شانزدهیمن سال درگذشت قهار عاصی شاعر فقید زبان فارسی است که علاوه بر اشعار زیبایش به دلیل ...

ادامه مطلب »

عید

  عید دیدار روی یاران است دیدن یار؛نور چشمان است چشم پر نور جلوه گاه خداست که خدا دوستدار انسان ...

ادامه مطلب »

رابطه ی زبان و فردیت

  زبان، رابطه ی ژرف با فردیت انسان (یا آن چه من فردی دانسته می شود) دارد، و به تعبیر ...

ادامه مطلب »

دیده گاه پسامدرنیسم در باره ی زبان

  رویکرد هرمنوتیکی وقرائت های متفاوت از متن در حوزه ی ادبیات ونقد ادبی، یکی از نظریه های مهم “پسامدرنیسم” ...

ادامه مطلب »

موسیقی معاصر افغانستان و فصل شباب، صدیق شباب

  موسیقی در افغانستان، در کنار بسیاری از عرصه ها و بستر های که هنوز فرصت پرداخت، نقد و تحلیل ...

ادامه مطلب »

جهان جهانی

  زندگی مـیکنیم در روزگاری که درشـتگویی جای درسـتگویی و پلید نگاری جای پاکیزه نویسـی را تنگ کـرده اسـت؛ زندگی ...

ادامه مطلب »

خاطره ها همچو بازتاب فانوسی، نقشی برسقف می بندد

  درین اواخر پیام های از دوستان و دشمنان داشته ام که بیانگر واکنش های متفاوتی بوده است؛ در فرجام ...

ادامه مطلب »

چگونگی تشکل زبان فارسی دری

  درباره ی خاستگاه زبان فارسی دری، نباید به جغرافیای مشخصی چشم دوخت. این زبان طی فرایندِ همگرایی زبان ها ...

ادامه مطلب »

برنامه “سخن و اندیشه” و شگردهای اهریمنانه ی آقای حلیم تنویر

  از دیر زمان است که این برنامه سرا پا نیرنگ و دروغین در ظاهر سخن و اندیشه، و در ...

ادامه مطلب »

پشتو و دری دو زبان ملی و رسمی افغانستان

یگانه چیزی که بقای هویت ملتها را تضمین میکند، نگهداری و حفاظت فرهنگ و زبان است. در طول تاریخ ما ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com