خانه » فرهنگ و هنر (برگه 30)

فرهنگ و هنر

مرا مرگ خوش تر از آن زندگی

مر ا مرگ خوش تر از آن زنــدگی کـــه سـالار بــاشم کنم بندگی بزرگی که انجام آن تیرگی است بــــر ...

ادامه مطلب »

در آیینه بیدل آهنگ طبیعت تکراری نیست

در نزد ابوالمعانی  بیدل حوادث  طبیعی باوجودیکه  تکراری  مینماید  هر گز تکراری نیست و  از همینجاست که  میگوید: الفت رقمان ...

ادامه مطلب »

چه کردیم کین گونه گشتیم خار؟

در این خاک زرخیز ایران زمین نبودند جز مردمی پاک دین همه دینشان مردی و داد بود وز آن کشور ...

ادامه مطلب »

شاید به سنگی بدل شده ام

گاهی نوشتن چقدر دشواراست و گاهی هم چقدر آسان؛ اما برای من آن روز های خوب گذشته اند که به ...

ادامه مطلب »

امروز زندگی را آغاز کن

  به آرامی آغاز به مردن می‌کنیاگر سفر نکنی،اگر کتابی نخوانی،اگر به اصوات زندگی گوش ندهی،اگر از خودت قدردانی نکنی. ...

ادامه مطلب »

در پشت آیینه تجدید نوی و کهنه گی در اندیشه بیدل

نوی بیدل از ساز امکان  نرفت            نشد  کهنه  تجدید  ایجاد ها بیدل در خوان  آفتاب ...

ادامه مطلب »

دردهای من نهفتنی است

دردهای منجامه نیستندتا ز تن در آورمچامه و چکامه نیستندتا به رشته‌ی سخن درآورمنعره نیستندتا ز نای جان بر آورم ...

ادامه مطلب »

حملۀ پاییز

خنجر کند جهان بـر سـر ما تیز شده است نعل خربازچنین قاتل و خونریز شده است کس نـدانسـت بـه میدان، ...

ادامه مطلب »

خیال من یقین من

خیــــال مــن یقیــن مــــن جنــاب کفــر و دیــن مـــن بهشت هفتمیـــــن مـــــــن دیــــار نــازنیــــن مــــــن کـــوه و کمـــر غلام شـان ...

ادامه مطلب »

برف و حاکمان عصر توحش!

برف سپید جامه، دگربار بربام خانه ها ، چو کبوتر ، نشسته است!  تهمینه، کودک همسایه بر تپه های  برفی، ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com