خانه » آرشیو نویسنده: نصرالله نیکفر

آرشیو نویسنده: نصرالله نیکفر

معلم، عامل بدبختی‌های ما

  پیشاپیش باید بگویم که روی گپ من به‌سوی آموزگاران چهار و پنج دهه‌ی افغانستان است. در ذات معلم، چیستی ...

ادامه مطلب »

کتاب انسانیت انسان، از چاپ برآمد

  کتاب «انسانیت انسان» آفرینه‌ی گران‌بهایی است از فرهیخته‌ی جست‌وجوگر و خردمند ما جناب استاد امام محمد ساعی که چندی ...

ادامه مطلب »

قبیله‌ای کردن مردم‌سالاری در افغانستان

پس از شکست و ریخت حوزه‌ی بزرگ تمدنی‌ای به‌نام آریانا و خراسان کشورهای بی‌مایه و بی‌ماهیتی برمبنای تبارها و زبان‌ها ...

ادامه مطلب »

محتضرانی آشنا و خط‌های قرمز

در نخست باید بگویم که دیگر زمانِ ما، رهبری و رهبر پرستی را بر نمی‌تابد، چون هرکس در درون خودش ...

ادامه مطلب »

بی‌تفاوتی کارگزاران و خون‌های گنگ تاریخی

پس از آمدن حکومت وحدت ملی به‌جای این‌که امنیت به‌بود پیدا کند و اندکی شغل آفرینی شود و اصلاحات جدی ...

ادامه مطلب »

واماندگی یک نسل

این درست است که نظام‌هایی می‌روند و رژیم و ساختارهای می‌آیند. کسانی کسی می‌شوند و دیگرانی پی‌رَو و دنباله‌رو؛ اما ...

ادامه مطلب »

مسلمانان بت‌پرست

شاید در نگاهِ نخست و از بیرون این فرنام ناهم‌گون (متناقض) بنماید، اما آن‌چه که در این چند سده برجهان ...

ادامه مطلب »

خودمرده‌های قرن ما و تکفیری های ظاهرپرست

  معرفت دینی در افغانستان و در میان روحانیون ما وارونه رقم خورده است و فقه معاصر و یاهم فقه ...

ادامه مطلب »

افغانستان قربانی منافع یک‌تبار

    کشوری‌که به نام افغانستان در بدل فروش بخش‌های زیادی از خراسان دی‌روز به‌دست عبدالرحمان‌خان شکل گرفت و مانند ...

ادامه مطلب »

چه ضمانتی وجود داردکه کرزی همان ملاعمر نباشد؟

کرزی مردی که تصادفی بر اریکه‌ی قدرت تکیه زد، به گونه‌ای که در بازار سیاست افغانستان مرد شناخته شده نبود ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com