خانه » آرشیو نویسنده: نصرالله نیکفر (برگه 2)

آرشیو نویسنده: نصرالله نیکفر

واماندگی یک نسل

این درست است که نظام‌هایی می‌روند و رژیم و ساختارهای می‌آیند. کسانی کسی می‌شوند و دیگرانی پی‌رَو و دنباله‌رو؛ اما ...

ادامه مطلب »

مسلمانان بت‌پرست

شاید در نگاهِ نخست و از بیرون این فرنام ناهم‌گون (متناقض) بنماید، اما آن‌چه که در این چند سده برجهان ...

ادامه مطلب »

خودمرده‌های قرن ما و تکفیری های ظاهرپرست

  معرفت دینی در افغانستان و در میان روحانیون ما وارونه رقم خورده است و فقه معاصر و یاهم فقه ...

ادامه مطلب »

افغانستان قربانی منافع یک‌تبار

    کشوری‌که به نام افغانستان در بدل فروش بخش‌های زیادی از خراسان دی‌روز به‌دست عبدالرحمان‌خان شکل گرفت و مانند ...

ادامه مطلب »

چه ضمانتی وجود داردکه کرزی همان ملاعمر نباشد؟

کرزی مردی که تصادفی بر اریکه‌ی قدرت تکیه زد، به گونه‌ای که در بازار سیاست افغانستان مرد شناخته شده نبود ...

ادامه مطلب »

روییدن از خاکستر

گفتگوی نصرالله نیکفر با داوود پژمان آواز خوان خوبِ سبک خراسانی چرخش های پسین سیاسی و بلوک سازی های قدرت ...

ادامه مطلب »

کلکانی و سرگام‌های گذار به سوی دموکراسی

از زمان تغیر جغرافیا، شکستن ساختارها و سرانجام تغیر نام خراسان؛ جامعه‌ی مارا یک‌نواختی و تک‌تازی‌ها فرا گرفته بود. نهادهای ...

ادامه مطلب »

ترورهای تباری در سایه‌ی دستار طالبان

از گروگان‌ گیری و کشتن هزاره‌ها تا گروگان‌گیری و کشتن تاجیک‌ها و ازبک‌ها همه یکی پی دیگر سازمان‌دهی شده به‌پیش ...

ادامه مطلب »

سیاست زدگی نهادهای اکادمیک در افغانستان

دانش چیزی نیست که به سادکی به‌دست بیاید. دانش‌اندوزی زمینه‌های ویژه‌ی خویش را دارد که بدبختانه در افغانستان روی این ...

ادامه مطلب »

پای خونین و فقر آلودِ دموکراسی در افغانستان

آمریکا و جامعه‌ی جهانی آمدندکه امنیت را به افغانستان جنگ زده بیاورند و بازسازی را بر این خاک‌دان ویران شده ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com