خانه » فرهنگ و هنر (برگه 29)

فرهنگ و هنر

اعمالِ کسره‌ی اضافه: تغییری ضروری در خطِ فارسی

این سه جمله را بخوانید: این روش درست خواندن را به ما می‌آموزد. این روشِ درستِ خواندن را به ما ...

ادامه مطلب »

تات و تاتی و تاجیک

واژه‌ی «تات»، داستان دراز و پیچیده‌ای دارد. دانشمندان و شرق‌شناسان درباره‌ی آن سخنان بسیار گفته و نوشته‌اند، ولی هنوز هم ...

ادامه مطلب »

داد خواهی و داد گستری در شعر فارسی دری

داد خواهی، پند و اندرز حکیمانه و شناخت هستی برای بهتر زیستن و باهم زیستن، در طیف گستردۀ مضمون و ...

ادامه مطلب »

شنیدم از این جا سفر کرده ای

هیچ نمی­توانم باور کنم که آن رودبار جاری آواز، در ریگستان­های سوزان غربت خشکیده است؛اما چه می توان کرد واقعیت ...

ادامه مطلب »

نوروز؛ سالمه و آیین دیرینه ترین جشن بهامین

نوروز جشن برابری شب و روز و آغاز سال نو کشاورزی مردمان پارسی زبان وبرخی از مردمان ترکتبار کشور های ...

ادامه مطلب »

جنبش رهایی و آزادی زن

زن و مرد از آن گاهی که از انسان خرد ورز یا هموساپین Homosapien  از نیمه انسانان، در زمانه های ...

ادامه مطلب »

به امید آزادی زن از گرو اندیشه مرد

زن درنگرش ما شایسته ترین، نجیب ترین، شریف ترین، گرامی گوهر ترین موجود پاکیزه واجب احترام و باارزشی است که رسالت ...

ادامه مطلب »

زبان فارسی از آشوب تا سامان

زبان فارسی یا فارسی ِدَری، ستون ِاستوار تاریخ و فرهنگ و شناخت نامه‌ی ِایرانیان، افغانان، تاجیکان و برخی تیره‌های فارسی ...

ادامه مطلب »

بیدل آینه سرای شعر فارسی در سرزمین هند

ویژگیهای شعر بیدل در ایهام: اگر برای هر یک از شیوه‌های شعر فارسی ، بخواهیم نماینده‌ای برگزینیم که تمام خصایص ...

ادامه مطلب »

از خاکم و هم خاک من از جان و تنم نیست

  از خاکم و هم خاک من از جان و تنم نیست انگار که این قوم غضب هم وطنم نیست ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com