خانه » فرهنگ و هنر (برگه 16)

فرهنگ و هنر

عوامل سانسور و خودسانسوری

  “سانسور” و”خودسانسوری” درکار رسانه ها، از چالش های مهمی است که هراز گاهی روند کارهای رسانه یی را با ...

ادامه مطلب »

تیپ فرهنگی افغانستان چیست؟

  آنچه به منظور شناخت یک جامعه ضرور است، مطالعه نحو زندگی روزمره، رسوم و عنعنات، اعتقادات، جهان بینی و ...

ادامه مطلب »

یاد داشتهایی در املای چند واژه

  آنچه مرا واداشت تا در این گفتمان، بیایستم آنست که میبینم برخی از جوانان در رسانه ها چه چاپی، ...

ادامه مطلب »

سیاسی گری در شعر

  شعر، برآیند هنرمندانه ی احساس است که در ترازوی نقد وبررسی، نخست با ویژه گی هنری سنجیده می شود؛ اما ...

ادامه مطلب »

بررسی ادعاهای آقای “سرلوچ مراد زی” در روشنائی حقایق زنده

  چندی قبل آقای سرلوچ مرادزی یکی از خلقیهای متعصب شهر استوکهولم سوئد طی یک واکنش هستریک و احساساتی در ...

ادامه مطلب »

“پایانِ کارِ سه رویین تن” از چاپ برآمد

  “پایان کار سه رویین تن” گزینه هشت جستار و یک گفت و گو با استاد محمد اعظم رهنورد زریاب، ...

ادامه مطلب »

اقبال و شعر

  به اساس تقویم دولتی کشور پاکستان، هژدهم عقرب سال جاری مطابق نهم نوامبر،‌ یک صد و سی و سومین ...

ادامه مطلب »

پسکوچه های لشکرگاه آسفالت اما جاده اصلی بامیان کاهگل میشود

  در بی بی سی خبر کنسرت خواننده پرآوازه کشور آقای فرهاد دریا را خواندم. بسیار خوشحال شدم که آرام ...

ادامه مطلب »

دو دیدگاه در باره ی زبان

   هر مقوله ای در فرایند دستیابی، بادوریکرد روبه رو می شود؛ یکی سطحی و دیگری ژرفی. به بیان روشن ...

ادامه مطلب »

عاشقانه‌های “قهار عاصی “‌ از دیدگاه “کاظم کاظمی”

  هفتم مهر/میزان، شانزدهیمن سال درگذشت قهار عاصی شاعر فقید زبان فارسی است که علاوه بر اشعار زیبایش به دلیل ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com