خانه » طنز

طنز

کشور ما منحصر به فرد است!

مغز متفکر اشرف غنی رئیس جمهور ما؛ آقای تورسون روشنفکر ما؛ صدیق افغان فیلسوف ما؛ رمضان بشردوست الگوی دموکراسی ما؛ ...

ادامه مطلب »

ترامپ و لباس گِیبِی اشرف غنی

( طنز روز)    چون ترامپ آمد به بگرام، بی خبر تا ز (تنکز گیون*) کند تفخیم و فر ناگهانی، ...

ادامه مطلب »

نگرانى دختر روسى از ایزار بندِ طالب و پاسخ حامد کرزى به آن

دختر روس : اى حامدِ مدارى، جاسوس روس و ایران بگشاى مشکلم را، زیرا که نیست دندان در جوفِ لِنگ ...

ادامه مطلب »

دشمنی خلیل الله معروفی با زبان فارسی

  بو و نبود، در دهه های پسین شخصی بود به اسم ورسم خلیل الله معروفی  که به همراهی آدمی ...

ادامه مطلب »

تابوت ها بــه غزنی رسیده اند!

 یاداشت های رئیس دفتر ریاست جمهوری عنوانی رئیس جمهور احمدزی:​ جناب رئیس صاحب جمهور!​ ساعت ۱۲:۱۵ دقیقه است، میدانم که ...

ادامه مطلب »

دارالحکمتِ حکیم الحکما

  پردۀ نخست: جماعتی از حکیمان روزی به دارالحکمت به دیدار حکیم الحکمای روزگار رفتند تا مناظره‌یی داشته باشند با ...

ادامه مطلب »

ترکــانی د بیــزو کــار نه دی

خــدای تعــالــی په آســمان کــی پښــتو خــبری کــوی او اســتاد خــلیلی په ځمــکه ! میگویند حنیف اتمربه اشرف غنی گفته ...

ادامه مطلب »

حــرمت حمــله بر اماکــن دینــی

علمــای دین میگــویند حمــله نظــامی بر امــاکــن که از آن صــدای تــلاوت قــرآن بالا شــود حــرام مطلــق اســت ! بسا ...

ادامه مطلب »

گــوشــمالی طــالــبان

امــریکا در راســتای ســیاســت شــکر و شــلاقـــش فــرزند ناخلــفش را یک گــوشــمالــی حســابی داد ! طالب بچه انتحاری که در دهه ...

ادامه مطلب »

شــکسته نفســی گلــبیدین

  گـلب الـدین آرزوی تصـاحب قـدرت سـیاسـی ندارد بلکه او می خـواهـد در آینـده در فـاکـولـته شـرعـیات فـقه اسـلامـی تدریس ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com