خانه » طنز

طنز

شـعــــر طـنـز روز زن

شاعر و نویسنده

  روز زن آید و مــــــردان دل خـود شـــــــاد کنند یادی از همـســــــر و از مـادر و نامــــــزاد کنند از ...

ادامه مطلب »

آستا برو ،صلح روان، آستا برو

(طنز روز)  نمایشنامهء کوتاه«صلح دوحه» در سه پرده  پردهء نخست:  «کاکل زری»پریزدنت یک سرزمین ثروتمند ،با هزینه ء هنگفت و ...

ادامه مطلب »

شُغلِ جدیدِ چترى بردارى بر سر مقامات!

( وفاى به عهد رئیس جمهور، مبنى بر ایجاد اشتغال ) اگر یاد تان نرفته باشد، یک ماه قبل، رئیس ...

ادامه مطلب »

ایرانی ها، «نوروز» ما را دزدیده اند

(طنز روز) از بیانات جلالتمآب غنی ، در محضر محصلان : ایرانی ها، « جشن دهقان» مارا دزدیده اند و ...

ادامه مطلب »

کشور ما منحصر به فرد است!

مغز متفکر اشرف غنی رئیس جمهور ما؛ آقای تورسون روشنفکر ما؛ صدیق افغان فیلسوف ما؛ رمضان بشردوست الگوی دموکراسی ما؛ ...

ادامه مطلب »

ترامپ و لباس گِیبِی اشرف غنی

( طنز روز)    چون ترامپ آمد به بگرام، بی خبر تا ز (تنکز گیون*) کند تفخیم و فر ناگهانی، ...

ادامه مطلب »

نگرانى دختر روسى از ایزار بندِ طالب و پاسخ حامد کرزى به آن

دختر روس : اى حامدِ مدارى، جاسوس روس و ایران بگشاى مشکلم را، زیرا که نیست دندان در جوفِ لِنگ ...

ادامه مطلب »

دشمنی خلیل الله معروفی با زبان فارسی

  بو و نبود، در دهه های پسین شخصی بود به اسم ورسم خلیل الله معروفی  که به همراهی آدمی ...

ادامه مطلب »

تابوت ها بــه غزنی رسیده اند!

 یاداشت های رئیس دفتر ریاست جمهوری عنوانی رئیس جمهور احمدزی:​ جناب رئیس صاحب جمهور!​ ساعت ۱۲:۱۵ دقیقه است، میدانم که ...

ادامه مطلب »

دارالحکمتِ حکیم الحکما

  پردۀ نخست: جماعتی از حکیمان روزی به دارالحکمت به دیدار حکیم الحکمای روزگار رفتند تا مناظره‌یی داشته باشند با ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com