خانه » طنز (برگه 6)

طنز

مــرده گــاو ســیاسی

فــاحشــه ســیاســی را مــی شــناختــید حــالا با مــرده گــاوســیاســی قــدری معــرفــت حــاصــل کــنید ! لغتنامه غیاث الغات اصطلاح فاحشه سیاسی ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com