خانه » آرشیو نویسنده: شمس الحق حقانی

آرشیو نویسنده: شمس الحق حقانی

کــودکــان ریش دار

دشــمنان اســلام در حــملات وحشــیانه دشــت ارچــی حتــی بر کــودکــان معصــوم رحــم نکــردند ! در حملات وحشیانه و بیرحمانه دشت ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com