خانه » آرشیو نویسنده: غفران بدخشانی

آرشیو نویسنده: غفران بدخشانی

از پارسی خراسانی تا دری اوغانستانی

ده پانزده سال گذشته برخی رویداد‌های شوم و برخاسته از روان‌هایی تیره و تعصب‌زده پی‌آمدهای نیکی داشتند. به عبارت دیگر ...

ادامه مطلب »

به پشتون‌های شریف توهین نکینم؟

غفران بدخشانی، شاعر و نویسنده

خودم‌ بارها، شهیر داریوش امروز و ده‌ها جوان غیر پشتونِ دیگر می‌شناسم که بار‌ها نوشته‌اند، وقتی دولت‌مردان پشتون‌تبار گلی به ...

ادامه مطلب »

این بار به هزاره رای بدهیم

به باور من، بزرگ‌ترین مشکل سیاسی در افغانستان، نبود اعتماد سیاسی میان تبار‌هاست. هرگاه به انتخابات ریاست جهموری نزدیک می‌شویم، ...

ادامه مطلب »

دین‌خویی و تمدن‌زدگی تاجیکان

یکی از دوستان هالندی‌ام که دکترا در فرهنگ و سیاست چین دارد و پیوسته نگران نفوذ چین در آسیا و ...

ادامه مطلب »

رزم سیه‌پوش

دیری نمی‌شود که شفق سیه‌پوش را می‌شناسم. آشنایی‌ام با کار‌های هنری سیه‌پوش از سرود «تاجیکستان» وی آغاز می‌شود. من به ...

ادامه مطلب »

انگریز، عرب، خراسان و پروژهٔ ناتمام هویت ستیزی

خراسان و تازیان آنچه در دو سده‌ٔ آغازین ورود تازیان به ایران بزرگ و خراسان بر پارسی‌دری و فرهنگ خراسانی ...

ادامه مطلب »

اهمیت تفکر تیوریک و فلسفی برای افغانستان

به گمان من یکی از ویژگی‌های جامعه‌های فقر زده بی‌ارزش شدن زبان، تاریخ و اندیشه است. من در هر جایی ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com