خانه » آرشیو نویسنده: نورمحمد خرمی (برگه 2)

آرشیو نویسنده: نورمحمد خرمی

موضع اشرف غنی دررابطه با زبان

روشنگر و نویسنده

چنین بنظر می رسد که موضوع تعمیم زبان پشتو به عنوان زبانی که ” دیگران” نیز آنرا بیاموزند ؛ درروزهای ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com