خانه » آرشیو نویسنده: نورمحمد خرمی

آرشیو نویسنده: نورمحمد خرمی

درستی یکی ازگفته های وینستون چرچیل در رابطه با فرهنگ قبیلوی

وینستون چرچیل نخست وزیر معروف بریتانیا ویکی از شخصیتهای بین الملی و از رهبران مطرح زمان جنگ عمومی دوم ؛ ...

ادامه مطلب »

برخورد اهانت آمیز دژخیمان حلقهٔٓ فاشیستی حاکم مقابل عبدالحمید خراسانی

بی تفاوتی و کم توجهی دربرابر اعمال غیر‌انسانی وبرخورد اهانت آمیز دژخیمان حلقهٔٓ فاشیستی حاکم مقابل عبدالحمید خراسانی ؛ فاشیزم ...

ادامه مطلب »

اهداف پشت پردهٔ ایجاد بحران های مصنوعی/بحران پارلمان

هداف پشت پردهٔ ایجاد بحران های مصنوعی در برابر موسسات وپروسه های دیمو کراتیکی همچون پارلمان وانتخابات درکشور! یکی ازاهداف ...

ادامه مطلب »

جنگ روانی ظریفی به نفع طالبان درجریان است

روشنگر و نویسنده

  هر روز درهمه جا دربحث های مطبوعاتی، همایش های بزرگ سیاسی واظهار نظر های مسوولین دولتی ورجل سیاسی ؛ ...

ادامه مطلب »

آیا ما “ملت ” شدنی هستیم ؟

  و آیا این گفته کارل ریموند پویربحال کشور ما صدق نمیکند ؟ که میگوید (نقل به مضمون) : “مردمان ...

ادامه مطلب »

سخنان دونالد ترامپ دربارهٔ افغانستان ودستپاچگی چهره های “افغان”ی

سخنان دونالد ترامپ دربارهٔ افغانستان ودستپاچگی چهره های “افغان”ی که خودرا مجری سیاست های امریکا در” منطقه” جلوه می دهند ...

ادامه مطلب »

خلیلزاد ازبرای افغانستان چی می خواهد ؟

  طی چندین پست مخصوصاً بعد ازتعین خلیلزاد به حیث نمایندهٔ وزارت خارجهٔ ایالات متحده برای مذاکره با طالبان تذکرداده ...

ادامه مطلب »

اندرباب “ایتلاف بزرگ ملی “

حرف وحدیث هادرمورد ترکیب نا متجانس ، فقدان برنامه و ضعف های گروه بنیانگذار ورهبری ایتلاف بزرگ ملی ازجانب منتقدین ...

ادامه مطلب »

طرفداران اشرف غنی و سایر برتری جویان قومی نخوانند

  انرژی بالقوۀ مبارزات دادخواهانه اقوام غیر پشتون که در جنبش های روشنایی و رستاخیز تغییر، ظرفیت خود را در ...

ادامه مطلب »

برای “بُن دوم ” آماده باید بود

  وضعیت نابسامان نظامی ـ سیاسی ،ازهم پاشیدگی درونی ارکان حاکمیت مزدور، فاسد وبی کفایت ؛ انقطاب شدید جامعه درخطوط ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com