خانه » آرشیو نویسنده: نورمحمد خرمی

آرشیو نویسنده: نورمحمد خرمی

خلیلزاد ازبرای افغانستان چی می خواهد ؟

  طی چندین پست مخصوصاً بعد ازتعین خلیلزاد به حیث نمایندهٔ وزارت خارجهٔ ایالات متحده برای مذاکره با طالبان تذکرداده ...

ادامه مطلب »

اندرباب “ایتلاف بزرگ ملی “

حرف وحدیث هادرمورد ترکیب نا متجانس ، فقدان برنامه و ضعف های گروه بنیانگذار ورهبری ایتلاف بزرگ ملی ازجانب منتقدین ...

ادامه مطلب »

طرفداران اشرف غنی و سایر برتری جویان قومی نخوانند

  انرژی بالقوۀ مبارزات دادخواهانه اقوام غیر پشتون که در جنبش های روشنایی و رستاخیز تغییر، ظرفیت خود را در ...

ادامه مطلب »

برای “بُن دوم ” آماده باید بود

  وضعیت نابسامان نظامی ـ سیاسی ،ازهم پاشیدگی درونی ارکان حاکمیت مزدور، فاسد وبی کفایت ؛ انقطاب شدید جامعه درخطوط ...

ادامه مطلب »

موضع اشرف غنی دررابطه با زبان

روشنگر و نویسنده

چنین بنظر می رسد که موضوع تعمیم زبان پشتو به عنوان زبانی که ” دیگران” نیز آنرا بیاموزند ؛ درروزهای ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com