خبر و دیدگاه

خلیلزاد ازبرای افغانستان چی می خواهد ؟

 

طی چندین پست مخصوصاً بعد ازتعین خلیلزاد به حیث نمایندهٔ وزارت خارجهٔ ایالات متحده برای مذاکره با طالبان تذکرداده ایم که نامبرده بیش از بیست سال پیش آرزوی خود برای ” تٲسیس یک رژیمی ازنوع عربستان سعودی که دوست امریکا است ” ؛ توسط طالبان را بسر می پرورانید .
کنون درتحت شرایط جدید ، امکانات جدید ، حضورقوی امریکا درصحنه ونقش ممتاز خودش ؛ می خواهد این آرزوی دیرینش را درعمل تطببیق نماید .

۲۲ سال قبل در ۷ اکتوبر ۱۹۹۶ خلیلزاد تعامل ، تماس وتٲمین روابط امریکا با طالبان را طی یکی ازمقاله هایش در واشنگتن پست توصیه کرده بود.
خلیلزاددرآن وقت چنین استدلال می کرد که اسلام بنیاد گرایی را که طالبان پیرو آن هستند با اسلام بنیاد گرای که ایران دشمن امریکا ازآن پیروی می کند متفاوت بوده بلکه همگون با اسلام بنیادگرایی است که عربستان سعودی دوست ومتحدامریکا ازآن پیروی می کند.
وی درهمین مقاله ازنقش طالبان درازبین بردن انارشی حاکم درمناطق که تازه تحت حاکمیت آنها درآ مده است ازخود ذوق زدگی خاصی نشان داده ، نظریات ایدیولوژیک طالبان را آمیخته ای ازاسلام سنتی و ارزش های پشتونوالی به ارزیابی گرفته و آنرا برای تٲسیس یک نظام قوی مرکزی (هدف
یک دولت پشتونی است) ؛ ضروی دانسته است.
درجایی ازاین مقاله خلیلزاد پیشنهاد می نماید که امریکا باید با متحدین ما (متحدین امریکا) درمنطقه ؛ عربستان سعودی وپاکستان هم آهنگ عمل نموده ورهبری دپلوماتیک پروسۀ تامین صلح وثبات درافغانستان را به عهده بگیرد .

ازذکر دیگر بخشهای این مقاله صرفنظر می کنیم فقط می گوییم وقتا که خلیلزاد درآن زمان اینگونه برای استحکام نظام طالبانی وحمایت امریکا از آن نظام کمپاین کرده برضرورت جلب همکاری پاکستان وعربستان سعودی درزمینه تأکید می کرد ؛ حال به حیث نمایندهٔ با صلاحیت امریکا ودرنبود نیروی مقاومتی دربرابر طالبان چی برنامه هایی را غیر ازآنچه۲۲ سال قبل ازمنبر تحقیقاتی “رند” وروزنامه های همچون واشنگتن پست ونیویارک تایمز پیشنهاد می کرد ؛ در سر داشته ودرعمل پیاده خواهدکرد ؟
کافی است یاددهانی نماییم که مذاکرات پشت پرده وی باطالبان ومشوره هایش با حامیان عربی طالبان که خواهان تشکیل نظام مشابه به آنها وباالهام ازنوع اسلام وهابی آنها ازطرف طالبان درافغانستان بوده است ؛ یکجا باجلب حمایت پاکستان ، نیات درونی خلیلزاد را که در مطابقت با سناریوی ۲۲ قبل وی می باشد ؛ برملا می سازد .
وقت آن رسیده تا ما (مردمان ضد نظام طالبانی) همین چالش بزرگ درحال ظهور را به یک فرصت مبدل ساخته ، با مقاومت مدنی ومسالمت آمیز در برابر برنامهٔ خلیلزاد مبنی بر طالبانی ساختن نظام به پا خواسته و درپیشگاه مردم جهان نشان بدهیم که اکثریت مطلق مردم افغانستان مخالف هرنوع تروریزم ، افراطیت ، بنیادگرایی ، استبداد وزورگویی بوده ودربرابر آن مقاومت واستادگی خواهند کرد !

پ.ن : دوستان محترم اگر فرصت داشتند ؛ پست های دیگر بنده را دررابطه با همین موضو ع درهمین برگه مرور فرمایند!

WASHINGTONPOST.COM
The recent victory by the Taliban, a traditional orthodox Islamic group, can put Afghanistan on a path toward peace or signal continuing war and even its end as a single entity. Afghan factions and adjacent states will have the greatest influence on the direction the country will take, but America c…

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا