خانه » آرشیو نویسنده: مهرالدین مشید (برگه 6)

آرشیو نویسنده: مهرالدین مشید

شورای عالی دولت؛ شورای تصمیم گیری یا مشورتی

  شورای عالی دولت؛ تلاش برای صلح یا بازی بر سر خوان خونین صلح در این روز ها تشکیل شورای ...

ادامه مطلب »

افغانستان نمادی از رنگین کمان فرهنگ ها و تمدن های بشری

  افغانستان سرزمین رنگین کمان فرهنگ ها و تمدن های کهن است و در هر گوشه و کنار آن نمونه ...

ادامه مطلب »

«دولت، گروه ها و مردم» مثلثی اجماع آفرین و رهای بخش

  اجماع ملی ضامن نجات کشور؛ اما در گرو مهره  های سوخته دولت، گروه ها و مردم اقنوم سه گانه ...

ادامه مطلب »

عدالت را نمی توان برای همیشه به زنجیر کشید و به چوبۀ دار آویخت

بادبان پیر قدرت در دست توفان مردم افغانستان از چهار دهه بدین سو بدترین آزمون های تاریخی را به تجربه ...

ادامه مطلب »

سناریو های تازه و سکوت جهانیان بویژه آمریکا در برابر جنایات پاکستان

  سفر رئیسان ارتش پاکستان و بریتانیا و سکوت جهان در برابر جنایات پاکستان دیروز رئیسان ارتش پاکستان و بریتانیا ...

ادامه مطلب »

حاکمیت قانون و اقتدار ملی مشتی کوبنده در دهن تروریزم

  افغانستان در شرایط حساس و سرنوشت سازی به سر می برد و هر لحظۀ لحظات کنونی بر تقدیر و ...

ادامه مطلب »

شب قدر و عروج ملکوتی انسان

لیلته القدر خیر من الف شهر شب قدر بهتر از هزار ماه است. چرا این روز بهتر از هزار ما ...

ادامه مطلب »

به بهانۀ روز قلم

  قلم نماد آگاهی و آزادی و فرهنگ ن و القلم و مایسطرون امروز روز قلم است، روز موجودی که ...

ادامه مطلب »

روایت بایدن از پیروزی شکستبار و جنایت های امریکا در افغانستان

  جوبایدن در سخنرانی خود در هر دو مجلس امریکا با شور و احساسات گفت که آمریکا در مبارزه با ...

ادامه مطلب »

پاکستان محور شرارت و نبود قاطعیت زمامداران افغانستان

  پاکستان از چهل و هشت سال بدین سو به کمک امریکا  بی شرمانه در افغانستان مداخله می کند و ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com