خانه » آرشیو نویسنده: مهرالدین مشید (برگه 7)

آرشیو نویسنده: مهرالدین مشید

از زیر پاشنه های امارت تا زیر عصای جمهوریت

  هرچند واژه های جمهوریت و امارت نام های آشنایی برای هر شهروند افغانستان است؛ اما با تاسف که آگاهی ...

ادامه مطلب »

قلبی که بیش از چهل سال برای آزادی، آگاهی و عدالت تپید، اندکی مجروح شد

    قلبی که بیش از چهل سال برای آگاهی و تحقق آزادی و عدالت تپید و برای برپایی و ...

ادامه مطلب »

خروج نیروهای آمریکایی یا تغییر نحوۀ حضور آنان و نقش خلیل زاد

  جوبایدن رئیس جمهور آمریکا پس از آن که تاریخ خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را اعلان نمود و گفت ...

ادامه مطلب »

افغانستان در آستانۀ یک تحول؛ مهره های سوخته و سرنوشت ناپیدای مردم این کشور

  با تاسف که هنوز هم آنانی در صحنۀ سیاسی کشور حضور سنگین و نفرت انگیز دارند که به آرمان ...

ادامه مطلب »

نشست استانبول میزبان امیدها و قافلۀ آرزو ها

  مردم افغانستان از چهل سال بدین سو بی صبرانه به انتظار صلح نشسته اند و ناگزیرانه امیدوار اند تا ...

ادامه مطلب »

سیری کوتاه بر نظام جمهوریت و چالش های آن به مثابۀ آخرین نظام ایده آل

  در این تردیدی نیست که جمهوریت و مردم سالاری آخرین نظام مطلوب و ایده آل برای بشریت است و ...

ادامه مطلب »

صلح در گرو معامله با طالبان یا در گرو معامله با پاکستان

  پراگنده گی در جبهۀ جمهوریت؛ برد طالبان و از دست رفتن فرصت ها در این شکی نیست که پاکستان ...

ادامه مطلب »

نشست های مسکو و ترکیه و چشم انداز نافرجام صلح

  نشست مسکو در حالی دایر شد که گفت و گو های دوحه به بن بست رسید و جوبایدن رئیس ...

ادامه مطلب »

نوروزتان مبارک غم های تان دور و هر روز تان نوروز

  نوروز که جلوهء اهورامزدایی دارد و با جشن مهرگان هم آویز است، برابر است به روز اول حمل یعنی ...

ادامه مطلب »

فلسفۀ سیاسی و سیاست و سیاست گری در کشور سیاست زده گان

  هرچند بحث برسر سیاست و سیاستگری و سیاست زده گی در کشوری مانند افغانستان بحثی نیست که به ساده ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com