خانه » آرشیو نویسنده: مهرالدین مشید (برگه 5)

آرشیو نویسنده: مهرالدین مشید

افغانستان در آستانۀ یک تحول؛ مهره های سوخته و سرنوشت ناپیدای مردم این کشور

  با تاسف که هنوز هم آنانی در صحنۀ سیاسی کشور حضور سنگین و نفرت انگیز دارند که به آرمان ...

ادامه مطلب »

نشست استانبول میزبان امیدها و قافلۀ آرزو ها

  مردم افغانستان از چهل سال بدین سو بی صبرانه به انتظار صلح نشسته اند و ناگزیرانه امیدوار اند تا ...

ادامه مطلب »

سیری کوتاه بر نظام جمهوریت و چالش های آن به مثابۀ آخرین نظام ایده آل

  در این تردیدی نیست که جمهوریت و مردم سالاری آخرین نظام مطلوب و ایده آل برای بشریت است و ...

ادامه مطلب »

صلح در گرو معامله با طالبان یا در گرو معامله با پاکستان

  پراگنده گی در جبهۀ جمهوریت؛ برد طالبان و از دست رفتن فرصت ها در این شکی نیست که پاکستان ...

ادامه مطلب »

نشست های مسکو و ترکیه و چشم انداز نافرجام صلح

  نشست مسکو در حالی دایر شد که گفت و گو های دوحه به بن بست رسید و جوبایدن رئیس ...

ادامه مطلب »

نوروزتان مبارک غم های تان دور و هر روز تان نوروز

  نوروز که جلوهء اهورامزدایی دارد و با جشن مهرگان هم آویز است، برابر است به روز اول حمل یعنی ...

ادامه مطلب »

فلسفۀ سیاسی و سیاست و سیاست گری در کشور سیاست زده گان

  هرچند بحث برسر سیاست و سیاستگری و سیاست زده گی در کشوری مانند افغانستان بحثی نیست که به ساده ...

ادامه مطلب »

نیاز افغانستان به سیاستگران دلسوز و دارای اندیشۀ عدالت محور

  سیاست زده گی های خطا آلود در موجی از اختلاف های سیاستگران کشور، عرصه را برای نفرت پراکنی و ...

ادامه مطلب »

فلسفه و رازآلودی حقیقت و پرسش های بدون پاسخ

  فلسفه نوعی تفکر و اندیشیدن است در مورد هستی و انسان و تاریخ و هیچ اندیشه ای نه زشت ...

ادامه مطلب »

طرح حکومت مشارکتی نقشۀ راۀ صلح یا فصلی تازه برای بحران های دیگر

  در این تردیدی نیست که آمریکا قصد ماندن درازمدت در افغانستان را ندارد و طرح حکومت مشارکتی آخرین تلاش ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com