خانه » آرشیو نویسنده: مهرالدین مشید (برگه 4)

آرشیو نویسنده: مهرالدین مشید

با باج گیری ها از مردم نمی توان حکومت کرد

طالبان از زمان به قدرت رسیدن شان به گونه های مستقیم و غیر مستقیم از مردم باج می گیرند. این ...

ادامه مطلب »

طالبان ابزاری در دست اژدهای تروریسم

در این روز ها از عمر نظامیان پاکستان به مثابهء کشوری خون آشام و اژدهای تروریسم حساب نیست و در ...

ادامه مطلب »

آنگاه که آزادی و عقلانیت به زنجیر کشیده می شود

فضای سیاسی افغانستان و تبعات فکری ویرانگر آنهیچ چیز دردناک تر از آن نیست که آزادی های انسانی به زنجیر ...

ادامه مطلب »

کابل اندوهبار یا شهری ارواح با روایتی دیگر

  روایت از شهری که از برج و بارویش درد فواره دارد این بار روایت تلخ و دردناک و قصهء ...

ادامه مطلب »

هر روز فاجعه بزرگتر و مصیبت ها افزونتر می شوند

هزاران دریغ و درد که شکست های پیهم جگرسوز هرگز شکست ما را نشکست و حالا هم از شکسته ترین ...

ادامه مطلب »

از اشرف غنی متفکر تا ملا غنی تاثیرگذار

بنگاه های مافیایی و دلالان سرمایه قیامت می کنند دلالان و مافیا های رسانه ای در غرب هر از گاهی ...

ادامه مطلب »

غنی نمادی از خیانت و لکهء ننگی بر دامن افغانستان

هرچند خیانت ها و دزدی ها و جنایت های غنی در افغانستان آنقدر آفتابی شده است که پرداختن به آن ...

ادامه مطلب »

احمد مدافع آزادی و پنجشیر سنگر آزاده گان

احمد مسعود از آن جوانان رزمندهء تاریخ است که آزادی را به بهای قربانی جان خود پذیرا شده و با ...

ادامه مطلب »

از سیطرهء دینی تا سیطرهء طالبانی

با توجه به آیات قرآن و سیره و احادیث پیامبر نحوهء حکومت در اسلام ریشهء دینی ندارد و پیامبر هیچ ...

ادامه مطلب »

پنجشیر اسطورهء جهاد و مقاومت

آری پنجشیر نه تنها اسطورهء ماندگار جهاد و مقاومت است؛ بل اسطورهء پایداری و ثبات در برابر زورگویی و قلدری ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com