خانه » آرشیو نویسنده: خلیل الله رؤوفی (برگه 2)

آرشیو نویسنده: خلیل الله رؤوفی

درروزگارشوم

دیدیـــم ما چگـــــــونه وطن تکه تکه شد شهرودیارودشت ودمـــــــن تکه تکه شد توفــان وحشت آمد و درتیــــره گی شب گلــدسته ...

ادامه مطلب »

دیار ظلمت

  قطارمیگذرد ما هنـــــوز بی خبـــــریم در« ایستگاه حوادث » نشسته منتظریم مسافران خمــوشیم فارغ ازدرامۀ شب فقط دو چشم ...

ادامه مطلب »

قانون

  مرثیه یی برای قانون ! دلم به حالت میسوزد که درچنگال حلقۀ گـــرگان اینگـونه اسیر وناتوانت ساخته اند. ودربازارمکارۀ ...

ادامه مطلب »

آوازجرس نیست

دیگـرشب ما جلــــــــــوۀ مستانه ندارد جــــــام وقدح وساقی وپیمـــــانه ندارد مــردیم درین دیرخرابات غم انگیـــــز یک هـــم نفسی این شب ...

ادامه مطلب »

چند رباعی به کابل نازنین

کابل غمت آئینـۀ تصویر من است زنجیرۀ اشغال تو زنجیر من است داغ تو زده گل به نیستان دلــــــــم اندوه ...

ادامه مطلب »

اخطار حادثه

امشب هوای دل شده غمبـــار ای رفیق دل خسته ام ازین در و دیوار ای رفیق گاهی زهمـرهان دورنگ و ...

ادامه مطلب »

آی ، ای بی مایه گان !

  هــــــرچه دیدم درمحیط کارتان بوده دروغ حرف تان، پیمان تان، کردارتان بوده دروغ خود به قعــــــرتیـره گی وذلت و ...

ادامه مطلب »

فــــریاد مرده است

  تنگ است دشت شب، به هوائی نمی رسد ازکــــــــــــاروان خسته درائی نمی رسـد مـــردیم واین وطن همه جـــا تکه ...

ادامه مطلب »

دیگربس است

ای رفیـق هم سفراین ناله ها دیگر بس است رستخیزت را به پا کن خونبها دیگربس است درمسیرمنزل دشوار، خود ...

ادامه مطلب »

عید من وتو

  مگوئید عید قــــــــربان است امسال خـــــوشی وجشن یاران است امسال سراسر مملکت غلتیـده درخـــــون مصیبـت سخت سوزان است امسال ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com