خانه » آرشیو نویسنده: عید محمد عزیز پور (برگه 4)

آرشیو نویسنده: عید محمد عزیز پور

دولتهای محاط در خشکه و حقوق بین الملل دریاها

عید محمد عزیز پور- داک

۳ – ساماندهی حقوقی ترانزیت دولتهای محاط در خشکه از سرزمین کشورهای همسایۀ ساحلی نخست – ترانزیت کالاها و کسان ...

ادامه مطلب »

ماهی از سر گنده گردد نه ز دُم

عید محمد عزیز پور- داک

ماهی از  سر گنده گردد نه ز دُم، به این معناست که اگر پوسیدگی اندام های جانوران دیگر پس از ...

ادامه مطلب »

دولتهای محاط در خشکه و حقوق بین الملل دریاها

عید محمد عزیز پور- داک

٢ – ویژگی های ترانزیت آزاد دولتهای محاط در خشکه به دریا و از دریا ترانزیت آزاد دولت های محاط ...

ادامه مطلب »

دولتهای محاط در خشکه و حقوق بین الملل دریاها

عید محمد عزیز پور- داک

فصل دوم خصلت ترانزیت کشورهای محاط در خشکه به دریا و از دریا ١ – مفهوم آزادی ترانزیت در حقوق ...

ادامه مطلب »

دولتهای محاط در خشکه و حقوق بین الملل دریاها

عید محمد عزیز پور- داک

حق دسترسی آزاد دولت‌های محاط در خشکه به دریا و از دریا، از نظر ما به معنای داشتن راه مستقیم ...

ادامه مطلب »

اظهار سپاس از بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

عید محمد عزیز پور- داک

در روزهای پسین، از طریق دوستان آگاه شدم که بنیاد فرهنگی جهانداران غوری کتاب «دربارۀ حقوق بین المللی پناهندگی» را ...

ادامه مطلب »

سپاهی سیاه

عید محمد عزیز پور- داک

بود نبود سپاهی ای بود که همیشه پوشاک سیاه می پوشید. آن سپاهی موهای سیاه داشت و چهره اش نیز ...

ادامه مطلب »

اسلام سعودی

گوییا باور نمی‌دارند روز داوری کین همه قلب و دغل در کار داور می کنند  در افغانستان یک دختر مسلمان ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com