خانه » آرشیو نویسنده: عید محمد عزیز پور

آرشیو نویسنده: عید محمد عزیز پور

دولتهای محاط به خشکه و حقوق بین الملل دریاها

عید محمد عزیز پور- داک

پیشگفتار مترجم این کتاب که برگردان آن به دسترس اهل مسلک وخوانندگان گرامی قرار میگیرد یکی از نادرکتاب هائی است ...

ادامه مطلب »

به پاسخ نبی هیکل

عید محمد عزیز پور- داک

درین نوشته، دیدگاه اینجانب به خط سیاه نوشته شده است و آنچه از خامۀ جناب هیکل است به رنگ سرخ ...

ادامه مطلب »

سخنی با جناب نبی هیکل دربارۀ آیا مسلمانان و نامسلمانان بر اساس قرآن برادرند؟

عید محمد عزیز پور- داک

در هفته ها ی پسین دو نوشته، یکی در مورد برابری زن و مرد در اسلام و دیگر ی، دربارۀ ...

ادامه مطلب »

آیا مسلمانان و نامسلمانان بر اساس قرآن برادرند؟

عید محمد عزیز پور- داک

آغاز سخن: در مادۀ ١ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر نوشته شده است که »تمام افراد بشر آزاد به دنیا  می ...

ادامه مطلب »

آیا قرآن به راستی می گوید: مردان و زنان برابر و مسلمان و غیر مسلمان برادرند؟

عید محمد عزیز پور- داک

آغاز سخن: »تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت وحقوق با هم برابرند، همه دارای ...

ادامه مطلب »

اسلام طالبی، اسلام واقعی

عید محمد عزیز پور- داک

  پرسشی که می توان مطرح کرد این است که آیا اسلام طالبی، اسلام واقعی است یا نیست؟ آیا طالبان ...

ادامه مطلب »

طوفان نوح

عید محمد عزیز پور- داک

  سخنی از پیش   آیۀ ١۴ سورۀ عنکبوت:  وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلی‏ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فیهِمْ أَلْفَ سَنَهٍ إِلاَّ ...

ادامه مطلب »

عرف حقوقی به فرنام سرچشمۀ (منبع) حقوق بین الملل

عید محمد عزیز پور- داک

رابطه های اقتصادی، سیاسی، نظامی و غیره همیشه میان دولتها همیشه موجود بوده است و تنظیم این رابطه ها، در ...

ادامه مطلب »

دربارۀ آیه های ناسخ و منسوخ

عید محمد عزیز پور- داک

  دوستی در رابطه با اینکه چرا الله فکرش را مکرر تغییر می دهد، پاسخی برایم فرستاده بود که دراز ...

ادامه مطلب »

مفهوم، اندیشه و نشانه های دولت قانون سالار

عید محمد عزیز پور- داک

  خرابی ز بیداد گرد جهان چو بستان خرم زباد خزان «گفتاورد»   آغاز سخن: دانشواژۀ «قانون سالاری» یا «حاکمیت ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com