خانه » آرشیو نویسنده: عید محمد عزیز پور (برگه 2)

آرشیو نویسنده: عید محمد عزیز پور

در سوگ سرباز دلیر کشور عبدالله خان

      عبدالله  خان   عبدالله  خان، ای فرزند دلیر و آزادۀ غور، ای سپاهی بیباک و جسور، ای ...

ادامه مطلب »

ملت افغانستان یا ملت افغان، کدام یک درست تر است؟

در هفتۀ گذشته، کمیتۀ تقنین کابینه در جلسه خود (که روز یکشنبه، پانزدهم حمل ۱۳۹۵ برگزار شده بود) با تعدیل ...

ادامه مطلب »

ترک نام و لباس ملی نه اسلام را غنی تر می کند و نه ما را مسلمان تر

نوشتۀ زیر از کمال نصرالله، شاعر تاجکستانی است که به خوانش دوستان پیش کشیده می شود. چون زبان فارسی در ...

ادامه مطلب »

فصل سوم: کشورهای محاط در خشکه و پرسمان های ساماندهی بهره گیری از منبع های اقیانوس جهانی

در رابطه با رشد تندبادانۀ فناوری برای دسترسی به کانسارهای سودمند در ژرفناها و اعماق اقیانوسها و دریاها، و نیز ...

ادامه مطلب »

رفتار اتحاد جماهیر شوروی (سابق) در بخش اعطای ترانزیت به دولتهای محاط در خشکه به و از ساحل دریاها

۵ – رفتار اتحاد جماهیر شوروی (سابق) در رابطه با اعطای ترانزیت به دولتهای محاط در خشکه به و از ...

ادامه مطلب »

منطقه های آزاد دولتهای محاط در خشکه

در بازرگانی بین المللی کشورهای صادرکننده، در بیشترین مورد ها، در آن جاهایی قراردارند که از بازارهای فروش کالاهای خود ...

ادامه مطلب »

اندرباب لاف حامد کرزی و گزاف عبدلغفار لیوال

…دیوانگی هم عالمی دارد: به گزارش طلوع نیوز، حامد کرزی رییس جمهور سابق در خبرنامه ای ابراز امید واری کرد ...

ادامه مطلب »

شریعت ابزاری به دست دین فروشان

هرچند چهارده قرن است که سوداگران و سودخورانی که به دنبال نعمت های دنیایی اند، شریعت را همچون ابزار برای ...

ادامه مطلب »

دولتهای محاط در خشکه و حقوق بین الملل دریاها

سوم: حقوق محفوظ برای دولت ساحلی در هنگام ترانزیت دولتهای محاط درخشکه مطابق حقوق بین الملل، دولت ترانزیت حاکمیت کامل ...

ادامه مطلب »

دولتهای محاط در خشکه و حقوق بین الملل دریاها

۳ – ساماندهی حقوقی ترانزیت دولتهای محاط در خشکه از سرزمین کشورهای همسایۀ ساحلی نخست – ترانزیت کالاها و کسان ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com