خانه » آرشیو نویسنده: عید محمد عزیز پور (برگه 3)

آرشیو نویسنده: عید محمد عزیز پور

خط دیورند مرز شناخته شده و رسمی افغانستان و پاکستان

عید محمد عزیز پور- داک

این یک واقعیت مسلم و انکار ناپذیر است که مرز افغاننستان با پاکستان که زمان امیر عبدالرحمان خان، میان امیر ...

ادامه مطلب »

در سوگ سرباز دلیر کشور عبدالله خان

عید محمد عزیز پور- داک

      عبدالله  خان   عبدالله  خان، ای فرزند دلیر و آزادۀ غور، ای سپاهی بیباک و جسور، ای ...

ادامه مطلب »

ملت افغانستان یا ملت افغان، کدام یک درست تر است؟

عید محمد عزیز پور- داک

در هفتۀ گذشته، کمیتۀ تقنین کابینه در جلسه خود (که روز یکشنبه، پانزدهم حمل ۱۳۹۵ برگزار شده بود) با تعدیل ...

ادامه مطلب »

ترک نام و لباس ملی نه اسلام را غنی تر می کند و نه ما را مسلمان تر

عید محمد عزیز پور- داک

نوشتۀ زیر از کمال نصرالله، شاعر تاجکستانی است که به خوانش دوستان پیش کشیده می شود. چون زبان فارسی در ...

ادامه مطلب »

فصل سوم: کشورهای محاط در خشکه و پرسمان های ساماندهی بهره گیری از منبع های اقیانوس جهانی

عید محمد عزیز پور- داک

در رابطه با رشد تندبادانۀ فناوری برای دسترسی به کانسارهای سودمند در ژرفناها و اعماق اقیانوسها و دریاها، و نیز ...

ادامه مطلب »

رفتار اتحاد جماهیر شوروی (سابق) در بخش اعطای ترانزیت به دولتهای محاط در خشکه به و از ساحل دریاها

عید محمد عزیز پور- داک

۵ – رفتار اتحاد جماهیر شوروی (سابق) در رابطه با اعطای ترانزیت به دولتهای محاط در خشکه به و از ...

ادامه مطلب »

منطقه های آزاد دولتهای محاط در خشکه

عید محمد عزیز پور- داک

در بازرگانی بین المللی کشورهای صادرکننده، در بیشترین مورد ها، در آن جاهایی قراردارند که از بازارهای فروش کالاهای خود ...

ادامه مطلب »

اندرباب لاف حامد کرزی و گزاف عبدلغفار لیوال

عید محمد عزیز پور- داک

…دیوانگی هم عالمی دارد: به گزارش طلوع نیوز، حامد کرزی رییس جمهور سابق در خبرنامه ای ابراز امید واری کرد ...

ادامه مطلب »

شریعت ابزاری به دست دین فروشان

عید محمد عزیز پور- داک

هرچند چهارده قرن است که سوداگران و سودخورانی که به دنبال نعمت های دنیایی اند، شریعت را همچون ابزار برای ...

ادامه مطلب »

دولتهای محاط در خشکه و حقوق بین الملل دریاها

عید محمد عزیز پور- داک

سوم: حقوق محفوظ برای دولت ساحلی در هنگام ترانزیت دولتهای محاط درخشکه مطابق حقوق بین الملل، دولت ترانزیت حاکمیت کامل ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com