خانه » خبر و دیدگاه » هر پیامبر برای قوم خودش

هر پیامبر برای قوم خودش

عید محمد عزیز پور- داک
عید محمد عزیز پور-داکتر حقوق بین الملل

سخنی از پیش:

اگر در قرآن جستجو کنیم، ده ها آیت را می یابیم که در آن یاد شده است که الله برای هر قومی۱ حتی هر دهکده ای
۲ پیامبری از میان خود آن قوم یا آن دهکده فرستاده است تا آنان را به راه راست هدایت کند. یعنی
هیچ قوم، هیچ قریه و هیچ امتی نیست که الله برای هدایت آنان رسولی از میان خود شان و به زبان خود
شان نفرستاده باشد. به عبارت دیگر، مطابق به ایات زیر الله رسولی را از یک قوم برای قوم دیگر نمی
فرستد.

باقی مطلب را در لنک زیر مطالعه فرمائید:

پیامبر عرب (۱)

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com