خانه » آرشیو نویسنده: دکتور عبدالخالق لعلزاد (برگه 4)

آرشیو نویسنده: دکتور عبدالخالق لعلزاد

دیدگاه غلط تاریخی

  دیدگاه غلط تاریخی ! ==============   🔴 مشکل اساسی غربی ها در افغانستان «دیدگاه غلط تاریخی» آنها در مورد ...

ادامه مطلب »

چیزی که کاشته بودیم، حالا درو می کنیم!

  🔴 خلیل زاد کرزی را در بن تحمیل کرد و ما تحمل کردیم؛ 🔴 خلیل زاد در قانون اساسی تمام قدرت ...

ادامه مطلب »

معرفی مقاله «خلجی ھا یا غلجایی ھا»ی دکتور جاوید

دکتور عبدالاحمد جاوید حدود ۶٠ سال پیش از امروز مقاله پژوھشی زیر عنوان «خلجی ھا یا غلجایی ھا» در شماره ...

ادامه مطلب »

میرغلام محمد غبار یا پدر تاریخ سازی جعلی افغانستان

بسیاری از دوستان و هموطنان عزیز ما غبار را با کتاب مشهور «افغانستان در مسیر تاریخ، ۱۳۴۶ « او می ...

ادامه مطلب »

چگونگی به قدرت رسیدن احمد خان ابدالی

پیشگفتار برگردان برگ ھای از کتاب ارزشمند “افغانستان. جاناتان لی. ٢٠١٨”  در مورد چگونگی به قدرت رسیدن احمد خان ابدالی ...

ادامه مطلب »

مونتستوارت الفنستون: مردم شناس پیش از مردم شناسی١

پیشگفتار مترجم دکتور جمیل حنیفی یکی از دانشمندان برجسته و مشھور افغان/پشتون است که پژوھش ھای طولانی در مورد مردم ...

ادامه مطلب »

مشکلات دولت/ملت-سازی در کشور و راه ھای حل آن

پروفیسور دکتور لعل زاد در دومین همایش سالانه کانون پاسداران فرهنگ تاجک که در شهر ارنهم کشور شاهی هالند دایر ...

ادامه مطلب »

مقاله بدخشی

  جریده ھفتگی خلق یا «ناشر افکار دموکراتیک خلق» با صاحب امتیازی نورمحمد ترکی و مدیر مسئولی بارق شفیعی به ...

ادامه مطلب »

دو جعل بزرگ که آبرو و عزت افغان ها را به گروگان گرفته است

بنا بر حوادث بی شمار و اتفاقات روزگار، یک جعل بزرگ در نیمه اول سده هفدهم باعث گروگان گیری نَسَب ...

ادامه مطلب »

در غرب ایدئولوژی صادراتی وجود ندارد

  (دموکراسی، حقوق بشر و انتخابات کالای صادراتی نیست) !   طوریکه دیده می شود، تعداد زیادی از دوستانی که ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com