خانه » آرشیو نویسنده: دکتور عبدالخالق لعلزاد (برگه 3)

آرشیو نویسنده: دکتور عبدالخالق لعلزاد

منشای عربی بعضی قبایل افغان

  (موضوعی برای پژوهش گران مسایل تاریخی کشور)   مورخان،‌ دانشمندان و دوستان زیادی با تاریخ فرشته (۱۶۰۶) آشنایی دارند. ...

ادامه مطلب »

صوبه کابل در زمان مغولان (١۵٨۵ – ١٧٣٩)

پیشگفتار برگردان برگردان زیر بخش ھای از رساله حدود ٢۵٠ صفحه ای دکتورای فرح سمرین در دانشگاه علیگر ھند در ...

ادامه مطلب »

منشای کردی بعضی قبایل افغان

(موضوعی برای پژوھش گران مسایل تاریخی کشور) مورخان و دانشمندان زیادی با اثر گرانسنگ تاریخنامه ھرات سیفی ھروی (١٣٢١ ) ...

ادامه مطلب »

روایت دیگری از منشای قبایل افغان

پیشگفتار برگردان جوناس ھان وی متولد ١٧١٢ در شھر پورتسموت برتانیه است. او یکی از بازرگانان وجھانگردان مشھور انگلیس و ...

ادامه مطلب »

کارروایی ھای امیرتیمور گورکانی در کوھھای سلیمان

  (موضوعاتی برای پژوھش گران مسایل تاریخی کشور) اول – اسکان مغول/اوزبیک ھا در کوھھای سلیمان در سال ۱۳۹۹   ...

ادامه مطلب »

طرح اصطلاح «فارسیوان/پارسیوان» و گسترش آن

  (فارسیوانان/پارسیوانان متحد شوید)   طوری که می دانیم، حاکمیت افغانی در طول کمتر از صد سال گذشته تمام اقوام ...

ادامه مطلب »

افغان‌های مغول

(موضوعی برای پژوھش گران مسایل تاریخی کشور) پیشگفتار به اساس مطالعه یک تعداد آثار تاریخی زیر، صده ای (نیروی یک ...

ادامه مطلب »

طرح «جبهه مقاومت» نیاز مبرم زمان است!

  بازی رهبران پشتون و نقش رهبران غیرپشتون! ============================== (باید بازیگر بود، نه بازیچه و یا تماشاچی)   این واقعیت ...

ادامه مطلب »

تاریخ «قوم افغان» را با تاریخ «کشور افغانستان» مخلوط نکنیم

  وقتی از کشور افغانستان صحبت می کنیم: چرا همه کاسه و کوزه را بر سر قوم «افغان» می شکنیم ...

ادامه مطلب »

کرونا و «علم باوری»

کرونا و «علم باوری» ! ================= 🔴  چرا علم/ساینس نمی تواند با سرعت جلو کرونا را بگیرد (فورا واکسینی کشف ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com