خانه » آرشیو نویسنده: دکتور عبدالخالق لعلزاد

آرشیو نویسنده: دکتور عبدالخالق لعلزاد

مقاله بدخشی

  جریده ھفتگی خلق یا «ناشر افکار دموکراتیک خلق» با صاحب امتیازی نورمحمد ترکی و مدیر مسئولی بارق شفیعی به ...

ادامه مطلب »

دو جعل بزرگ که آبرو و عزت افغان ها را به گروگان گرفته است

بنا بر حوادث بی شمار و اتفاقات روزگار، یک جعل بزرگ در نیمه اول سده هفدهم باعث گروگان گیری نَسَب ...

ادامه مطلب »

در غرب ایدئولوژی صادراتی وجود ندارد

  (دموکراسی، حقوق بشر و انتخابات کالای صادراتی نیست) !   طوریکه دیده می شود، تعداد زیادی از دوستانی که ...

ادامه مطلب »

مقاله غبار در سالنامه کابل ۱۳۱۱

  تاریخچه مختصر افغانستان بقلم شادروان میرغلام محمد غبار که در سالنامه کابل ۱۳۱۱ به نشر رسیده،  بنیاد تاریخ سازی ...

ادامه مطلب »

ادبیات مردم

مقاله ای از بدخشی! مجله ادب، پوهنزی ادبیات،‌ پوهنتون کابل، شماره های ۵ و ۶، سال ۱۳۴۲ ش باز نویس: ...

ادامه مطلب »

نامۀ بدخشی به عظیمی

مجله ادب، پوھنزی ادبیات، پوھنتون کابل، شماره ۵ – ۶ ،سال ١٣۴٢ ش باز نویس: دکتور لعل زاد لندن، اپریل ...

ادامه مطلب »

توضیح کوتاه پیرامون کاربرد واژه «افغانستان»

  (چگونگی تغییر نام یک ولایت به نام یک کشور) در مباحث علمی، وقتی در باره «افغانستان» صحبت می شود، ...

ادامه مطلب »

اشتباه تاریخی (ابن بطوطه) و سوی استفاده سیاسی

پیشگفتار گھگاھی در مباحث علمی – تاریخی ادعا می شود که افغان ھا یکی از باشندگان قدیمی افغانستان امروزی است ...

ادامه مطلب »

قبایل گمشده ای «اوزبک»

  (۳۰۰ کس از قوشون و سه اغلان جوجی نژاد با ۴۰۰ خانه کوچ اوزبک)   در صفحه ۹۷۹، ج ...

ادامه مطلب »

نگاه گذرا به «دانشنامه هزاره»

  متن سخنرانی در محفل رونمایی «دانشنامه هزاره» در لندن، ۲۷ دسمبر ۲۰۱۸   پیشگفتار هفته گذشته، دوست عزیزی این ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com