خانه » آرشیو نویسنده: دکتور عبدالخالق لعلزاد

آرشیو نویسنده: دکتور عبدالخالق لعلزاد

تاریخ اغوانستان

پیشگفتار مترجم پارسی اغوانیا، اغبانیا یا البانیای قفقاز (یا اران منابع عربی) نام بخشی از مناطق کوھستانی قفقاز (داغستان جنوبی ...

ادامه مطلب »

متن کامل کتاب «تاجیکان در منابع تاریخی»‎

پیش ا ز اینکه در بارۀ خاستگاه تاجیکان و چگونگی بازتاب آن در منابع تاریخی بحث کنیم، لازم است در ...

ادامه مطلب »

طرزی بنیانگذار نظریه برتری قومی – زبانی

محمود طرزی نخستین شماره «سراج الاخبار» را در ١۶ میزان ١٢٩٠ خورشیدی (٩ اکتوبر ١٩١١ ) به نشر می رساند. ...

ادامه مطلب »

افغانستان و شھر ھای آن [تاریخ پارس، جیمز فریزر، ١٨٣۴]

  (ص ۲۹۱-۳۳۰ ) جیمز فریزر (١٧٨٣ – ١٨۵۶ )سیاح، نقاش و نویسنده مشھور سکاتلندی بود که در باره آسیای ...

ادامه مطلب »

نخستین تاریخ سازی برای منشای قبایل افغان

(موضوعی برای پژوھش گران مسایل تاریخی کشور) پیشگفتار (واقعیت ھای تاریخی) نخستین ذکر واژه «افغان» در اثر مشھور حدود العالم ...

ادامه مطلب »

نخستین ذکر نام قبایل افغان و سرنوشت نامعلوم آنھا

(موضوعی برای پژوھش گران مسایل تاریخی کشور) پیشگفتار در این مقاله دو موضوع بررسی شده است. یک، دریافت نخستین نام ...

ادامه مطلب »

منشای عربی بعضی قبایل افغان

  (موضوعی برای پژوهش گران مسایل تاریخی کشور)   مورخان،‌ دانشمندان و دوستان زیادی با تاریخ فرشته (۱۶۰۶) آشنایی دارند. ...

ادامه مطلب »

صوبه کابل در زمان مغولان (١۵٨۵ – ١٧٣٩)

پیشگفتار برگردان برگردان زیر بخش ھای از رساله حدود ٢۵٠ صفحه ای دکتورای فرح سمرین در دانشگاه علیگر ھند در ...

ادامه مطلب »

منشای کردی بعضی قبایل افغان

(موضوعی برای پژوھش گران مسایل تاریخی کشور) مورخان و دانشمندان زیادی با اثر گرانسنگ تاریخنامه ھرات سیفی ھروی (١٣٢١ ) ...

ادامه مطلب »

روایت دیگری از منشای قبایل افغان

پیشگفتار برگردان جوناس ھان وی متولد ١٧١٢ در شھر پورتسموت برتانیه است. او یکی از بازرگانان وجھانگردان مشھور انگلیس و ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com