خانه » آرشیو نویسنده: دکتور عبدالخالق لعلزاد

آرشیو نویسنده: دکتور عبدالخالق لعلزاد

چگونگی به قدرت رسیدن احمد خان ابدالی

پیشگفتار برگردان برگ ھای از کتاب ارزشمند “افغانستان. جاناتان لی. ٢٠١٨”  در مورد چگونگی به قدرت رسیدن احمد خان ابدالی ...

ادامه مطلب »

مونتستوارت الفنستون: مردم شناس پیش از مردم شناسی١

پیشگفتار مترجم دکتور جمیل حنیفی یکی از دانشمندان برجسته و مشھور افغان/پشتون است که پژوھش ھای طولانی در مورد مردم ...

ادامه مطلب »

مشکلات دولت/ملت-سازی در کشور و راه ھای حل آن

پروفیسور دکتور لعل زاد در دومین همایش سالانه کانون پاسداران فرهنگ تاجک که در شهر ارنهم کشور شاهی هالند دایر ...

ادامه مطلب »

مقاله بدخشی

  جریده ھفتگی خلق یا «ناشر افکار دموکراتیک خلق» با صاحب امتیازی نورمحمد ترکی و مدیر مسئولی بارق شفیعی به ...

ادامه مطلب »

دو جعل بزرگ که آبرو و عزت افغان ها را به گروگان گرفته است

بنا بر حوادث بی شمار و اتفاقات روزگار، یک جعل بزرگ در نیمه اول سده هفدهم باعث گروگان گیری نَسَب ...

ادامه مطلب »

در غرب ایدئولوژی صادراتی وجود ندارد

  (دموکراسی، حقوق بشر و انتخابات کالای صادراتی نیست) !   طوریکه دیده می شود، تعداد زیادی از دوستانی که ...

ادامه مطلب »

مقاله غبار در سالنامه کابل ۱۳۱۱

  تاریخچه مختصر افغانستان بقلم شادروان میرغلام محمد غبار که در سالنامه کابل ۱۳۱۱ به نشر رسیده،  بنیاد تاریخ سازی ...

ادامه مطلب »

ادبیات مردم

مقاله ای از بدخشی! مجله ادب، پوهنزی ادبیات،‌ پوهنتون کابل، شماره های ۵ و ۶، سال ۱۳۴۲ ش باز نویس: ...

ادامه مطلب »

نامۀ بدخشی به عظیمی

مجله ادب، پوھنزی ادبیات، پوھنتون کابل، شماره ۵ – ۶ ،سال ١٣۴٢ ش باز نویس: دکتور لعل زاد لندن، اپریل ...

ادامه مطلب »

توضیح کوتاه پیرامون کاربرد واژه «افغانستان»

  (چگونگی تغییر نام یک ولایت به نام یک کشور) در مباحث علمی، وقتی در باره «افغانستان» صحبت می شود، ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com