خانه » آرشیو نویسنده: دکتور عبدالخالق لعلزاد

آرشیو نویسنده: دکتور عبدالخالق لعلزاد

لویه جرگه موش ھا

بزرگان ما حکایت کرده اند که روزگاری، شمار زیادی از موش ھای مظلوم به پیشگاه رھبران و بزرگان خود شکایت ...

ادامه مطلب »

لوی افغانستان یا پاکستان بزرگ و یا گزینه سوم

از مدت ٧٠ سال بدینسو حاکمان اوغان در کابل، مرز بین المللی دیورند را به رسمیت نمی شناختند، آن را ...

ادامه مطلب »

پرسش های از کارشناسان سیاسی-نظامی !

طوریکه دیده می شود، «طالبان» اکثرا با پای لچ یا چپلک، موتورسایکل یا لندکروزر، کلشنیکوف یا راکت انداز از مسیرهای ...

ادامه مطلب »

ضرورت ایجاد جبهات مقاومت

ضرورت ایجاد «جبھات مقاومت نیروھای مردمی و مستقل» ! ================================================ (ملیشه ھای دولتی/پولکی زیر نام «خیزش ھای مردمی» پیشینه ی ...

ادامه مطلب »

چه باید کرد ؟

  برنامه غنی «ادامه راه نجیب با آموزش از تجربه ناکام او» است !   🔴 آنچه غنی می خواهد ...

ادامه مطلب »

سریال غنی – طالب برای تسخیر جبهات مقاومت

  اینکه کرزی – احمدزی (و در محور آنها خلیل زاد)‌ در جریان ۲۰ سال گذشته طالبان را تقویه نمودند ...

ادامه مطلب »

چگونه خراسان، افغانستان شد؟

کسانی که در افغانستان زندگی می کنند، ھمه افغان یا افغانی نیستند، بلکه افغانستانی ا ند. زیرا «افغان » نام ...

ادامه مطلب »

سکه های عربی-ساسانی

(تاریخ اولیه اسلام از نگاه سکه شناسی) سکه ھای عربی-ساسانی اصطلاحی است برای سکه ھای گوناگون ایران اولیه اسلامی که ...

ادامه مطلب »

کرونولوژی افغان ها در منابع تاریخی

پیشگفتار تا کنون صد ھا مقاله و کتاب در مطبوعات داخلی و خارجی در مورد افغان ھا و منشای قومی-قبیلوی ...

ادامه مطلب »

افغانستان ۱۸۱۵

  پیشگفتار مترجم قرار معلوم «فرھنگ جغرافیایی ھند شرقی۱» والتر ھمیلتون، نخستین اثری است که حاوی معلومات در مورد امپراتوری ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com