خانه » آرشیو نویسنده: دکتور عبدالخالق لعلزاد

آرشیو نویسنده: دکتور عبدالخالق لعلزاد

ضرورت ایجاد جبهات مقاومت

ضرورت ایجاد «جبھات مقاومت نیروھای مردمی و مستقل» ! ================================================ (ملیشه ھای دولتی/پولکی زیر نام «خیزش ھای مردمی» پیشینه ی ...

ادامه مطلب »

چه باید کرد ؟

  برنامه غنی «ادامه راه نجیب با آموزش از تجربه ناکام او» است !   🔴 آنچه غنی می خواهد ...

ادامه مطلب »

سریال غنی – طالب برای تسخیر جبهات مقاومت

  اینکه کرزی – احمدزی (و در محور آنها خلیل زاد)‌ در جریان ۲۰ سال گذشته طالبان را تقویه نمودند ...

ادامه مطلب »

چگونه خراسان، افغانستان شد؟

کسانی که در افغانستان زندگی می کنند، ھمه افغان یا افغانی نیستند، بلکه افغانستانی ا ند. زیرا «افغان » نام ...

ادامه مطلب »

سکه های عربی-ساسانی

(تاریخ اولیه اسلام از نگاه سکه شناسی) سکه ھای عربی-ساسانی اصطلاحی است برای سکه ھای گوناگون ایران اولیه اسلامی که ...

ادامه مطلب »

کرونولوژی افغان ها در منابع تاریخی

پیشگفتار تا کنون صد ھا مقاله و کتاب در مطبوعات داخلی و خارجی در مورد افغان ھا و منشای قومی-قبیلوی ...

ادامه مطلب »

افغانستان ۱۸۱۵

  پیشگفتار مترجم قرار معلوم «فرھنگ جغرافیایی ھند شرقی۱» والتر ھمیلتون، نخستین اثری است که حاوی معلومات در مورد امپراتوری ...

ادامه مطلب »

اسرارالافاغنه ================= (نخستین اثر افغانی در باره منشای افغان ھا)

پیشگفتار مترجم اسرارالافاغنه به اساس ادعای شماری از پژوھشگران افغان/پشتون توسط حسین بن صابر بن خضر به زبان افغانی در ...

ادامه مطلب »

منشای مخلوط انسان های معاصر۱

برگردان: دکتور لعل زاد لندن، جنوری ۲۱   چگونه دی ان ای فوسیل های باستانی اسرار منشای ما را آشکار ...

ادامه مطلب »

دیورند از زاویۀ دیگری

(تشویش پاکستان، خنجر زدن از پشت توسط کابل در مقابله با ھند است) چند روز پیش، این پرسش را از ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com