خانه » آرشیو نویسنده: دکتور عبدالخالق لعلزاد

آرشیو نویسنده: دکتور عبدالخالق لعلزاد

میکانیزم ایجاد «حکومت موقت» و «انتخابات زود هنگام»!

  * پس از برگزاری انتخابات رسوای ریاست جمهوری و ایجاد حکومت وحدت ملی بر بنیاد «توافق نامه» جان کیری ...

ادامه مطلب »

شیوه‌های از بین بردن مخالفان سیاسی توسط حاکمان افغانستان!

ایجاد ایتلاف نجات افغانستان به رهبری استاد عطا، جنرال دوستم و استاد محقق خطر بزرگی در مقابل تمرکز و یکه ...

ادامه مطلب »

به عوض «توقع تغییر حکومت توسط خارجی ها» یا «ملامت سازی آنها» به پای خود ایستاده شویم!

    بصورت عام یک روحیه عمومی در بین مردم و به ویژه سیاسیون کشور ما و مبتلایان به مرض ...

ادامه مطلب »

ترسانیدن از خارجی‌ها

حاکمان پشتون در طول یکصد سال گذشته کوشیده اند که خارجی ها را طرفدار خود و دشمن سایر اقوام قلمداد ...

ادامه مطلب »

آیا خارجی‌ها عاشق پشتون‌ها و دشمن تاجیک‌ها هستند؟

حاکمان پشتون در طول یکصد سال گذشته کوشیده‌اند که خارجی‌ها را طرفدار خود و دشمن سایر اقوام قلمداد نموده و ...

ادامه مطلب »

مشکل ما «دری سیاسی» یا «دری اوغانی» است!

کرونولوژی حوادث * زبان ما به گواهی تمام منابع تاریخی پس از اسلام به نام های پارسی، دری و پارسی ...

ادامه مطلب »

تاریخ بکارگیری واژه افغانستان

لعل زاد لندن، اگست ۲۰۱۷ اولین معاهده ای که واژه «افغانستان» در آن ذکر شده است! معاهده برتانیه، رنجیت سنگهه ...

ادامه مطلب »

گوگل بازی یا پالیدن تعداد دندان‌های اسپ در کتاب‌ها

  یکی از بزرگترین چالش های نسل ما در حدود ۴۰ – ۵۰ سال پیش در کشور، عدم موجودیت منابع ...

ادامه مطلب »

وضع موجود در کشور و راه ھای حل آن

پروفیسور دکتور لعل زاد در این نوشتۀ کوتاه و موجز خویش با واقعبینی مشکلات افغانستان و علل عقبمانی آنرا به ...

ادامه مطلب »

تقسیم بندی تاجیک ها

قوم یک مقوله زبانی – فرهنگی است که به علت جدایی از مادر خود و عدم ارتباط با آن در ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com