خانه » آرشیو نویسنده: دکتور عبدالخالق لعلزاد

آرشیو نویسنده: دکتور عبدالخالق لعلزاد

سکه های عربی-ساسانی

(تاریخ اولیه اسلام از نگاه سکه شناسی) سکه ھای عربی-ساسانی اصطلاحی است برای سکه ھای گوناگون ایران اولیه اسلامی که ...

ادامه مطلب »

کرونولوژی افغان ها در منابع تاریخی

پیشگفتار تا کنون صد ھا مقاله و کتاب در مطبوعات داخلی و خارجی در مورد افغان ھا و منشای قومی-قبیلوی ...

ادامه مطلب »

افغانستان ۱۸۱۵

  پیشگفتار مترجم قرار معلوم «فرھنگ جغرافیایی ھند شرقی۱» والتر ھمیلتون، نخستین اثری است که حاوی معلومات در مورد امپراتوری ...

ادامه مطلب »

اسرارالافاغنه ================= (نخستین اثر افغانی در باره منشای افغان ھا)

پیشگفتار مترجم اسرارالافاغنه به اساس ادعای شماری از پژوھشگران افغان/پشتون توسط حسین بن صابر بن خضر به زبان افغانی در ...

ادامه مطلب »

منشای مخلوط انسان های معاصر۱

برگردان: دکتور لعل زاد لندن، جنوری ۲۱   چگونه دی ان ای فوسیل های باستانی اسرار منشای ما را آشکار ...

ادامه مطلب »

دیورند از زاویۀ دیگری

(تشویش پاکستان، خنجر زدن از پشت توسط کابل در مقابله با ھند است) چند روز پیش، این پرسش را از ...

ادامه مطلب »

داکتر عبدالغنی

روایت دست اول از دوران عبدالرحمن تا امان الله (داکتر عبدالغنی) سرطبیب و منشی شخصی امیرعبدالرحمن خان و امیرحبیب الله ...

ادامه مطلب »

کتاب “گزارش نھایی در باره افغانستان”

پیشگفتار مترجم این رساله در سال ١٩١٠ توسط سید افتخارالدین نماینده برتانیه در دربار امیرحبیب الله خان نوشته شده است. ...

ادامه مطلب »

تاریخ اغوانستان

پیشگفتار مترجم پارسی اغوانیا، اغبانیا یا البانیای قفقاز (یا اران منابع عربی) نام بخشی از مناطق کوھستانی قفقاز (داغستان جنوبی ...

ادامه مطلب »

متن کامل کتاب «تاجیکان در منابع تاریخی»‎

پیش ا ز اینکه در بارۀ خاستگاه تاجیکان و چگونگی بازتاب آن در منابع تاریخی بحث کنیم، لازم است در ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com