خانه » اقتصاد بین الملل

اقتصاد بین الملل

نامه به روشنفکران دینی

۷- ز ز ندان  خلق  را  آزاد  کردم                  روان  عا شقان  را  شاد  کردم دهانِ     اژدها  را   بردریدم                      طریقِ عشق  را   آباد   کردم    این همه تفرقه در بین ادیان و مذاهب نشان میدهد ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com