خانه » آرشیو نویسنده: محمد صوفی

آرشیو نویسنده: محمد صوفی

تجربیات معنوی و نسبت ماده با معنی

  برون  لفظ محال است  جلوهء معنی ***  همان زکسوت اسما طلب مسما را رسیده ایم ز اسما به فهم ...

ادامه مطلب »

حقیقت مرگ و زندگی

  نخوانم  غیر درس بی  نشانی *** ورق های کتابم بال عنقاست نیم خاتم ، ولی در دولت عشق *** ...

ادامه مطلب »

حقیقت بهشت و جهنم

  بنا بر آموزه های عرفانی انسان موجود جاویدان است. اما حیات جاویدان در کدام جهان خواهد بود. در مورد ...

ادامه مطلب »

حقیقت الهام، کشف و وحی

  واژه ای شهود که کلید معرفت میباشد تداعی کننده شناخت عقلی، ذهنی و حضوری میباشد. اگر بخواهیم معنی دقیق ...

ادامه مطلب »

شناخت خداوند و رابطهء او با عالم هستی

  خیال  پوچ دو  روزم غنیمت  سوداست *** به این متاع که در پیش وهم موجودم ز عرض  جسم که ...

ادامه مطلب »

عرفان، دیالکتیک و ماتریالیسم دیالکتیک

  تو مرد را زگرد ندانی چه مردی است    در گرد مرد جو که با گرد کار نیست دیالکتیک ...

ادامه مطلب »

آیا بی خدایان میدانند که بی خدا نیستند

  دلبستۀ  گیسوی پریشان  تو هستم      سرمست ز پیمانۀ مستان تو هستم چون در دل هر ذره چو ...

ادامه مطلب »

نگاهی به متفکرین جهان اسلام از عقب عینک زمان ما

  از حدود نیمه قرن نوزدهم میلادی بعد از یک رکود چند قرنی جنبش های اصلاحی در جهان اسلام پدید ...

ادامه مطلب »

زئوس خدای بی خردان

  جاهل از جمع کتب صاحب معنی نشود     نسبتی نیست به شیرازه سخندانی را زئوس خدا را خارج ...

ادامه مطلب »

زئوس کاسۀ داغتر از آش

  در هفته گذشته بخش فارسی بی بی سی در برنامه پرگار بحث جالبی  راه اندازی کرد. هر دو مهمان ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com