خانه » آرشیو نویسنده: صدیق رهپو طرزی

آرشیو نویسنده: صدیق رهپو طرزی

کلکینچه های باز

کلکینچه شدم، تا با روزگار تبعیدی خوی نمایم. نوشته هایی که چون ٫٫کلکینچه ها ی باز،، به رخداد ها و ...

ادامه مطلب »

رویدادی در درازای سدهٔ بیست

در این شب و روز، برخی با نظر داشت یک سدۀ از “استقلال” کشور- البته در همین جا بصورت روشن ...

ادامه مطلب »

قربانی و ریشه اسطوره یی اش

  من در سفر تازه یی که با هالند داشته ام، میزبان آقای زرشوی، دوست مجازی که درب دیدار حقیقی ...

ادامه مطلب »

خط ســــــوم

تاریخ معاصر افغانستان مانند کوه بلند و راه نا پذیر، همواره در میان آتشفشانهای متناوب سوخته،  کوه بلند تر برپا ...

ادامه مطلب »

روح افزا طرزی منشیه

او، دختر محمد زمان طرزی خازن الکتب، میباشد. وی از جملۀ دختران نخبه و باسواد تمام خوانواده های سرشناس آن ...

ادامه مطلب »

ره آورد من

بانو یلدا کرزی، با مهر این اثرش را برایم فرستاد. من دیدم را – نی نقد که چیز دیگری جز  ...

ادامه مطلب »

دهشت افگنی مخفی روسیه

  یادداشت : من این اثر را که در کتابخانٔه دانشگاه هامبورگ، جرمنی بود، خواستم تا به خوانش بگیرم.   ...

ادامه مطلب »

فراخوان

٫٫گذشته را هیچ کس ـ حتی خدا ـ نمی تواند تغییر بدهد.،، گفته ای از اکاتون (Agathon (۴۰۱-۴۴۷ (پیش از ...

ادامه مطلب »

خانۀ ترامپ، خانۀ پوتین

House of Trump House of Putin   در پُشتی دوم این کتاب می خوانیم: ” این اثر در بر گیرندۀ ...

ادامه مطلب »

خوراسان Xvar-āsan>Xor-āsān

((پښتواو پښتانه د ژبپوهنې په رڼاکې)) پوهاند دکتور م . زیار برگردان ، س . سېلنی خوراسان  Xvar-āsan>Xor-āsān اسمی با مسمای ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com