خانه » خبر و دیدگاه » روح افزا طرزی منشیه

روح افزا طرزی منشیه

صدیق رهپو طرزی

او، دختر محمد زمان طرزی خازن الکتب، میباشد. وی از جملۀ دختران نخبه و باسواد تمام خوانواده های سرشناس آن زمان بود.

هفته نامۀ ” ارشاد النسوان ” اولین نشریه برای زنان در افغانستان، به مدیریت اسما رسمیه طرزی، همسرمحمود طرزی، مادر ثریا طرزی، ملکۀ کشور، از ۱۶

ماه مارچ به نشر آغاز و تا نه جون ۱۹۲۱، ادامه یافت.

 

جهت مطالعه باقی مطلب به لنک زیر کلک نمائید:

روح افزا طرزی منشیه

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com