خانه » خبر و دیدگاه » کلکینچه های باز

کلکینچه های باز

صدیق رهپو طرزی

کلکینچه شدم، تا با روزگار تبعیدی خوی نمایم.
نوشته هایی که چون ٫٫کلکینچه ها ی
باز،، به رخداد ها و حادثه های کشور و
جهان در درازی نیم سده، نگاه می کنند.
صدیق رهپو طرزی، روزنامه نگار و
سفیر سابق افغانستان در سوفیٔه بلغاریا
می باشد.

 

جهت دیدن این موضوع به لنک زیر کلک نمائید:

کلکینچه

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com