خانه » آرشیو نویسنده: صدیق رهپو طرزی (برگه 2)

آرشیو نویسنده: صدیق رهپو طرزی

کاوش ها در هده: سخنرانیی درکنفرانس در بانکوک

سخنران: پروفیسر زمریالی طرزی استاد دانشگاه ستراسبورک، فرانسه و مدیر کاوش های هیت باستان شناسی فرانسه در بامیان نشر شده ...

ادامه مطلب »

باستانشناسی افغانستان از کهن ترین روزگار تا دوران تیموریان

پیشگفتار دورۀ پسینۀ پیش از تاریخ در افغانستان، مانند دورۀ کهن سنگی، تا آن گاهی که هیت باستان شناسی فرانسه ...

ادامه مطلب »

پښتو “پشتو”

برگرفته از کتاب (( اتنو لنگویستیک ص ۵۸۷-۵۸۵ )) پوهاند دکتور زیار برگردان – س . سیلنی پښتو  ( PƏẋtȯ, ...

ادامه مطلب »

در ژرفای یک گرداب

بارق شفیعی من َسر و توان نوشت یک نقد ادبی، چی رسد به شعری، را ندارم و نی در این ...

ادامه مطلب »

برای یادآوری شب یلدا یا زایش

  از خدا وصل یار می خواھم، در شب قوس و روز جوزایی. جشن خورشید یا زادروز عیسا ؟ نگاھی ...

ادامه مطلب »

داکتر اکرم عثمان، آگاه تابو شکن

یادآوری: آن گونه که می دانیم، “کلوب قلم افغان” در استاکهولم، سویدن را آقای اکرم عثمان و یارانش در سال ۱۹۹۷، ایجاد ...

ادامه مطلب »

بازسازی واژه گان یا نیولوجیزم در زبان پشتو

پشتو سیندگی نویزونه Neologism آقای پروفیسر داکتر مجاور احمد زیار، دوستی هست که پس از خروج از زندان پلچرخی در ...

ادامه مطلب »

گُرده دزدی شده

  رحم و رافت اسلامی  من از آن گاهی که سیل پناهنده گان – برخی به نادرستی واژهٔ مهاجران را ...

ادامه مطلب »

جشن سال نو عیسایی یا مهرگان

گاهنامهٔ رومی، که نام دیگرش، گاهنامهٔ جولیان می باشد، در تمام اروپای غربی رواج داشت. بعد این گاهنامه به وسیله ...

ادامه مطلب »

شاد باش ها! شادباشها!

لحظه های فرارسی عید زاد روز عیسا، پسر مریم ٫٫ باکره ،، را به تمام باورمندان این جشن، در سراسر ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com