خانه » آرشیو نویسنده: هفته نامه امید

آرشیو نویسنده: هفته نامه امید

شناسایی طالبان، پاکستان مصدر حملات انتحاری و انفجاری

    دردوره های اخیرمرحومان محمدظاهرشاه وداوودخان، اینجانب بحیث مستوفی ولایت هیرمند وبعدبحیث کفیل والی هیرمند ایفای وظیفه می نمودم. ...

ادامه مطلب »

« طالبان ما را می کُشند»، « من زندگی خودرا تباه کردم.»

                  دوجملۀ بالا را دو ترجمان قوای امریکادرافغانستان بیان داشته اند.   ...

ادامه مطلب »

شرح مسخره بازیهای سفیرصغیر محب !

یادداشت مدیر درپایتخت ایالات متحده، درمیان باورمندان به جهادمقدس ومقاومت ملی، درچهارده سال،رسم براین رفته که حداکثردرفاصلۀ چهارپنج روز ازنهم ...

ادامه مطلب »

داستان های همسو باتصوف (۱۷)

  راه رهایی از رنج تعلقات دنیوی : دربخش سوم به این مسأله اشاره نموده بودم که روح علوی نورانی ...

ادامه مطلب »

پندنامه مر ” سقویان ” را

  درسرزمین خداداد افغانستان نعمت حکمروایی از ایامی نزدیک به سه سده – باگسستهای کوتاه مدت درمجموع کمترازیک دهه – ...

ادامه مطلب »

اهمیت مردم و رهبریت درانکشاف ملل

  صرفنظر ازموقعیت جغرافیایی، تعداد نفوس و پیداوار ومنابع طبیعی هر کشور، صفات وخصوصیات مردم ورهبریت آن عواملی اندکه نظربه ...

ادامه مطلب »

حامدکرزی و زلمی خلیلزاد

* خلیلزاد خودرا پادشاه ساز می خواند، * خلیلزاد آرزوداشت رهبرافغانستان شود، * خلیلزاد بصفت وایسرای امریکایی، هدایت می داد، ...

ادامه مطلب »

داستانهای همسو با تصوف (۱۶)

  فنا و بقا : به احتمال زیاد مسألۀ (فنا فی الله) ازعقاید هندیان واردتصوف شده و از ابایزید، جنید، ...

ادامه مطلب »

کمیتۀ عدلی و قضائی مسؤولیت عظیم دارد !

چندی قبل رئیس جمهورمحمداشرف غنی احمدزی کمیتۀ زیرنام فوق جهت محاکمۀ مشکوکین متهم به جرمهای گوناگون حکومتهای سابقه تشکیل نمودکه ...

ادامه مطلب »

داستانهای همسو با تصوف

وحدت وجود(۱۵) یکی ازمهمترین اصول درمسلک صوفیان، اعتقادبه وحدت وجود است که گویا ازمکتب نوافلاطونی وارد سرزمینهای اسلامی شد، ونخستین ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com