خانه » آرشیو نویسنده: نجم کاویانی

آرشیو نویسنده: نجم کاویانی

نو روز را پاس داریم

نوروز (Nowruz). کهن ترین و گسترده ترین آینِ مشترک و فراقومی در میان همۀ باشنده گان سرزمنیهـای حـوزه ی نوروزی ...

ادامه مطلب »

نوروز، جشن جهانی

پس از سال‌ها تلاش نوروزباوران سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آستانه‌ی پایان هزارمین سال سرایش شاهنامه، در نشست چهارم ...

ادامه مطلب »

نوروز، جشن باستانی و فراقومی

  نوروز(Nowruz)، کـهن‌تـرین و گسـترده‌تـرین آیـین مـشـترک و فراقومی در میـان هـمـه باشندگان ســرزمـین‌هــای حـوزه‌ی نوروزی اسـت، که بر محـور ...

ادامه مطلب »

یادی از نوروز در کابل قدیم

در کابلستان، نوروز به عـنوان جشـن بهار، نمادی از فرهنگ پارینۀ بومی توسط پیر و برنا با مراسم و آداب ...

ادامه مطلب »

نوروز، جشن باستانی و فراقومی

نـوروز(Nowruz)، کـهن‌تـرین و گسـترده‌تـرین آیـین مـشـترک و فراقومی در میـان هـمـه باشندگان ســرزمـین‌هــای حـوزه‌ی نوروزی اسـت، که بر محـور شـادمـانی ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com