خانه » آرشیو نویسنده: نجم کاویانی

آرشیو نویسنده: نجم کاویانی

یادی از نوروز در کابل قدیم

در کابلستان، نوروز به عـنوان جشـن بهار، نمادی از فرهنگ پارینۀ بومی توسط پیر و برنا با مراسم و آداب ...

ادامه مطلب »

نوروز، جشن باستانی و فراقومی

نـوروز(Nowruz)، کـهن‌تـرین و گسـترده‌تـرین آیـین مـشـترک و فراقومی در میـان هـمـه باشندگان ســرزمـین‌هــای حـوزه‌ی نوروزی اسـت، که بر محـور شـادمـانی ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com