خانه » آرشیو نویسنده: محمد صوفی (برگه 4)

آرشیو نویسنده: محمد صوفی

نامه به روشنفکران دینی

نامه نهم در این بحر در این بحر همه چیز بگنجد       مترسید مترسید گریبان مدرانید عرفا مردم را به محبت ورزی ...

ادامه مطلب »

نامه به روشنفکران دینی

نامه هشتم ای سایۀ معشوق رامعشوقِ خود پنداشته      ای سالها نشناخته تو خویش را از پیرهن تشریح واقعیت جهان ممکن ...

ادامه مطلب »

نامه به روشنفکران دینی

۷- ز ز ندان  خلق  را  آزاد  کردم                  روان  عا شقان  را  شاد  کردم دهانِ     اژدها  را   بردریدم                      طریقِ عشق  را   آباد   کردم    این همه تفرقه در بین ادیان و مذاهب نشان میدهد ...

ادامه مطلب »

نامه به روشنفکران دینی

نامه ششم   هیچ کس در بارگاه آگهی مردود نیست      صافی آئینه با گبرومسلمان آشناست   بدانکه اصل ذات ما آگاهی ...

ادامه مطلب »

نامه به روشنفکران دینی/دین خدا فقط عشق است و محبت

۵- تحیر خون شد از نیرنگ سحرآمیزی الفت          که من تمثال خود میبینم و آئینه اویم عشق چه سحرآمیز است چون ...

ادامه مطلب »

فقط یک راه باقی مانده است: تجزیه

شرم است به روشنفکران کشوری که خود را با عزت مینامند ولی همیشه چشم شان به جانب خارجی هاست. چه ...

ادامه مطلب »

نامه به روشنفکران دینی

  ۴-   چونکه بی رنگی اسیرِ رنگ شد             موسیی با موسیی در جنگ شد چون به بی رنگی رسی کان ...

ادامه مطلب »

نامه به روشنفکران دینی

۳- بنام آنکه در دل عاشق تجلی کرد در این صحرای نومیدی که میخواهد سراغ من     که از هر نقش پایم ...

ادامه مطلب »

نامه به روشنفکران دینی

۲ نالۀ دردی ګراز من بشنوی معذور دار           غرقه طوفان عجزم دست بالا میکنم عصر ما عصرهجرت و کوچ است. ...

ادامه مطلب »

نامه به روشنفکران دینی

به نام انکه در دل عاشق تجلی کرد. دوش بامن گفت پنهان کاردانی تیز هوش … از شما پنهان نشاید ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com