خانه » آرشیو نویسنده: هارون امیرزاده (برگه 4)

آرشیو نویسنده: هارون امیرزاده

گفتمان پشتون و طالب در سایه “تروریزم افغان”

در پی حوادث قندوز گفتمان” پشتون و طالب” به یک بحث داغ سیاسی و تباری در افغانستان تبدیل شده است. ...

ادامه مطلب »

کی ها دشمنان مشترک پاکستان و افغانستان اند؟

اخیراً نوزاز شریف ، نخست وزیر پاکستان و غنی احمدزی، رییس دولت حکومت وحدت ملی افغانستان در حضور رسانه ها ...

ادامه مطلب »

کی ها در پشت جنگ روانی علیه استاد نور قرار دارند؟

به نظر می رسد که مدتیست بویژه بعد از به قدرت رسیدن آقای اشرف غنی در حکومت کابل بر خی ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com