خانه » آرشیو نویسنده: فهیم کوهدامنی

آرشیو نویسنده: فهیم کوهدامنی

در افغانستان چه می‌گذرد؟

سه‌ماه پس از تغییر رژیم در کابل، افغانستان وارد مرحلۀ تازه‌یی از بحران اجتماعی فرسایشی گردیده است. مهمترین عنصر بحران، ...

ادامه مطلب »

ځانمرګی

ترهګری ترهګری په سالمی ټولنه کی د یوه پلیت میکروب غوندې وده کړې چې په حیله او مکر سره د ...

ادامه مطلب »

اقوام تاجیک، پشتون و بلوچ افغانستان باید با هم متحد شوند

برای ثبات دوام‌دار و نهادینه شدن اخوت در میان مردم افغانستان، نیاز به اتحاد غیر‌کتبی بوده که ریشه آن در ...

ادامه مطلب »

انتخابات دیگری نخواهیم داشت

بعنوان یگانه بدیل برای جنگ و کودتاه‌ها، انتخابات را پذیرفتیم، تا افراد و احزاب سیاسی از این راه بتوانند به ...

ادامه مطلب »

‘نوروز را با خون منتظر باشید’

با ختم فصل زمستان و آغاز بهار جشن طبیعت آغاز میشد و مردم به بهانه های مختلف زنده شدن و ...

ادامه مطلب »

«جمهوری سکوتی‌ها» سکوت نمیکنند

جنگ بعنوان یک پدیده ناپسند است که یاد کردن آن تلخی‌ها را بیاد می‌آورد. اما گاه‌گاه “سگانِ پاچه‌گیر” که مستمری ...

ادامه مطلب »

تقابل ایران و سعودی

از بدو حاکم شدن روحانیت در ایران، میان این کشور و دول عربی رقابت شروع شد در این میان با ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com