خانه » آرشیو نویسنده: عزیز نیکیار

آرشیو نویسنده: عزیز نیکیار

‌سکوت در مقابل جنایت‌های جنگی، دهن‌کجی به روشنفکری‌ست

به بازی گرفتن مفاهیم و دهن‌کجی به آن‌ها یکی از موضوعاتی‌ست که در جامعۀ افغانی زیاد دیده می‌شود، پدیده‌های اجتماعی، ...

ادامه مطلب »

گناه دین یا گناه رسانه؟

در کشوری که سال‌هاست قرائت‌های ایدیولوژیک و جزم‌گرایانه از دین بر ذهن و فکر مردم سایه انداخته است و برداشت‌های ...

ادامه مطلب »

روشنفکری دینی گزینه‌ی مناسب برای رساندن مدرنیته

بعد از فروپاشی نظام مستبد طالبان رسانه‌های دیداری، شنیداری و خواندنی زیادی در افغانستان بر سر کار آمدند که کوشیدند ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com