خانه » آرشیو نویسنده: دکتور عبدالخالق لعلزاد (برگه 10)

آرشیو نویسنده: دکتور عبدالخالق لعلزاد

خط دیورند: تاریخچه و مشکلت مرزی افغانستان – پاکستان

  توسط: بیژن عمرانی. جولی ۲۰۰۹ برگردان: لعل زاد. لندن، اکتوبر ۲۰۱۶   پیشگفتار برگردان این پژوهش که توسط بیژن عمرانی، ...

ادامه مطلب »

معیار ھای دموکراتیک بودن نظام ھای سیاسی (تحلیل تخنیکی)

  پیشگفتار در جھان موجود، حدود دو صد کشور مستقل با نظام ھای سیاسی متفاوت وجود دارد کھ نام رسمی ...

ادامه مطلب »

افغانستان پسا – حایل: دولت – ملتی که می تواند باقی بماند؟ (۲)

توسط: ویتنی ازوی (۱) – مدیر انستیوت امریکایی مطالعات افغانستان، اپریل ۲۰۱۲ برگردان: دکتور لعل زاد.  پیشگفتار برگردان گرچه این ...

ادامه مطلب »

معاهدات و قرار داد های مربوط به افغانستان (۱)(از شاه شجاع تا نادر شاه)

توسط: آچیسن. معاون وزیر خارجه حکومت هند برتانوی. کلکته، دسمبر ۰۳۹۱ برگردان: دکتور لعل زاد. لندن، سپتمبر ۶۱۰۲   پیشگفتار ...

ادامه مطلب »

آیا این کتیبه و حاجی خانه واقعیت دارد؟ کتیبه «رباط سلیمانی» در «حاجی خانه افغان» در مکه معظمه

کتیبه دلچسبی از احمد شاه درانی که خود را جماعه سلیمانی یا افغانی و شاهنشاه درانی می خواند (نه افغانستان!) ...

ادامه مطلب »

درنگی بر افشای یک جعل تاریخی (روز استقلال و جشن استقلال)

شش سال پیش مقالھ ای نوشتھ بودم زیر عنوان «افغانستان: کشوری کھ حتی روز استقلال آن ھم جعلی است»! در ...

ادامه مطلب »

سیر تاریخی واژه های افغان و افغانستان در نقشه های جغرافیایی

ده سال پیش (می ۲۰۰۶ ) اولین مقاله تاریخی خود زیر عنوان «افغانستان امروزی در نقشه های دیروزی» را به ...

ادامه مطلب »

سیر تاریخی واژه ها!

بیلیو شرق شناس و دانشمند مشهور انگلیس که مقالت و کتاب های زیادی در مورد تاریخ سرزمین های ما و ...

ادامه مطلب »

ایران کجاست؟

پیش از اینکه به پاسخ این سوال بپردازیم، باید بگوییم که دو ایران وجود دارد: ۱» .ایران کنونی و سیاسی» ...

ادامه مطلب »

کشور مصنوعی و بن بست کنونی

  * روس ها در اواخر قرن نزدهم آسیای میانه را اشغال نموده و خطر پیشروی آنها به طرف کوه ...

ادامه مطلب »
Copyright © Jawedan.com