خانه » Uncategorized » شاه سابق افغان و بانوی او به عیسویت گرویدند

شاه سابق افغان و بانوی او به عیسویت گرویدند

متن جریده اگوستینیان؛ مورخ ۲۸ سپتمبر ۱۹۲۹

امان-الله  شاه سابق افغان و بانوی او به عیسویت گرویدند

شاه سابق افغان و بانوی او به عیسویت گرویدند

لندن، سپتمبر ۱۸ – این موضوع امروز در اینجا گزارش داده شد که امان ا شاه سابق افغانستان و بانوی او، ملکه ثریا در دوران تبعید ایشان در ایتالیا به آیین کاتولیک روم گرویدند. یک مقام عالی در اقامتگاه بورنی کاردینال این گزارش را مورد تایید قرار داد که امان الله به علت نومیدی و دلسردی از ملا های مرتجع افغان تصمیم گرفت که تمام عقاید خود به اسلام را کنار بگذارد. یک کشیش روحانی افتخار گرویدن شاه مخلوع را به عهده داشته است.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com